Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

830 0 1
6

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P2

640 2 0
8

Những câu hỏi trong phỏng vấn Deep Learning - P1

634 2 1
8

Deep Neural Networks

291 1 3
6

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

2.3K 9 6
20

Tăng cường dữ liệu trong deep learning

356 1 0
5

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.2K 9 7
26

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

654 2 4
18

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

485 2 4
16

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

878 3 0
6

Tâp tành làm RASA CHATBOT

1.3K 2 1
22

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 1: Làm quen bài toán nhận dạng khuôn mặt với Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

1.1K 9 8
8

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.3K 3 4
12

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

2.2K 6 12
24

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

370 1 4
11

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

262 2 4
7

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

844 2 1
9

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

1.4K 9 6
33

Xin Đừng Ngáo AI...

5.8K 9 11
69

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

944 2 11
17