Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Getting Start with PyTorch

105 0 2
1

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

4.6K 24 7
31

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

3.6K 5 5
8

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

1.8K 14 31
25

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

889 3 2
20

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

1.0K 5 2
17

Học TensorFlow với JavaScript

1.0K 12 0
13

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

1.8K 9 4
25

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

5.5K 4 6
6

Toán học và lập trình

895 2 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.0K 7 7
14

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

608 2 1
6

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

1.7K 6 1
12

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

4.1K 17 13
30

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

4.0K 9 18
26

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

7.0K 14 30
26

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

4.0K 25 13
37

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu - Python (Mảng NumPy - NumPy Array)

2.0K 3 0
2

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

564 14 0
9

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

13.4K 17 10
22