Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

4.4K 9 18
26

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

7.7K 14 30
26

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

4.1K 25 13
37

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu - Python (Mảng NumPy - NumPy Array)

2.0K 3 0
2

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

583 14 0
9

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

13.9K 18 10
22

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu

1.9K 8 1
8

Sử dụng Deep Learning để vẽ tranh

500 1 0
7

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

8.3K 3 2
9

Tò mò về Deep learning ?

741 0 0
4

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

214 0 0
8

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

2.3K 10 0
17

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

16.9K 13 5
15

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

2.2K 0 2
9

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

6.3K 17 24
32

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.5K 11 2
12

Machine Learning với Javascript.

2.0K 12 0
25

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 2)

4.0K 2 0
9

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 1)

10.0K 4 4
13

Mời góp ý new project face verification 12 singer việt nam

707 1 3
5