Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

254 1 0
2

Language Model là chi rứa?

426 0 0
0

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

577 2 2
9

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

454 1 2
5

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

546 1 5
4

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.2K 0 1
7

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

5.1K 10 4
35

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.3K 7 4
23

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

274 2 0
9

CTC và bài toán sequence to sequence

291 1 0
7

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

2.5K 2 2
13

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

1.0K 0 0
1

Modern Recommendation Systems in Real Application

577 2 3
7

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

1.6K 5 2
6

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

1.0K 3 5
18

Feature Engineering (Phần 4): Phương pháp xử lý truyền thống với dữ liệu dạng văn bản (Text Data)

713 0 1
3

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

359 1 0
4

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

5.5K 38 82
116

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

799 4 0
12

Building CNN model, Layer Patterns and Rules!

899 2 7
8