Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Kaggle Challenge Solution: Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge

677 3 5
17

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

6.6K 13 42
20

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc

930 4 3
7

Phần 3: Deep Learning cho Chatbot - Thiết kế generative Chatbot

848 2 1
2

Phần 2: Deep Learning cho Chatbot - Tạo một retrieval-based model Chatbot

1.1K 1 5
3

Phần 1: Deep learning cho Chatbot – Giới thiệu

1.9K 2 2
6

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

3.1K 6 10
22

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

2.0K 8 5
35

Tranfer Learning: part 1 Introduction

778 1 1
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

434 2 0
4

Getting Start with PyTorch

79 0 2
1

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

4.2K 21 6
26

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

2.0K 4 4
7

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

1.6K 12 31
24

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

766 2 2
16

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

774 5 2
15

Học TensorFlow với JavaScript

758 12 0
13

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

1.1K 9 4
23

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

2.5K 3 5
5

Toán học và lập trình

636 2 0
5