Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Phần 1: Deep learning cho Chatbot – Giới thiệu

1.6K 2 2
6

Hiểu hơn về BERT: Bước nhảy lớn của Google

2.9K 6 8
21

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

1.6K 8 5
34

Tranfer Learning: part 1 Introduction

647 1 1
5

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu: Thư viện Numpy và TensorFlow

404 2 0
4

Getting Start with PyTorch

72 0 2
1

[Question] Làm thế nào để luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Machine Learning?

4.1K 21 5
25

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào? (Phần 2)

1.5K 3 4
6

Không biết Deep Learning vẫn làm được Deep Learning với AutoML: Bài toán phát hiện ảnh "nhạy cảm".

1.5K 12 31
24

Trò chuyện với Lê Viết Quốc(Quoc Le), chuyên gia trí tuệ nhân tạo phía sau sự thành công của Google AutoML

736 2 2
16

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

688 5 2
15

Học TensorFlow với JavaScript

676 12 0
13

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

992 8 4
22

Tìm hiểu MTCNN và áp dụng để xác định vị trí các khuôn mặt.

1.8K 3 5
5

Toán học và lập trình

543 2 0
5

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

1.7K 3 7
8

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

496 2 1
6

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

859 1 1
8

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

3.3K 17 13
29

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

1.8K 8 11
21