K8s

K8s

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

External Secret - Quản lý và lưu trữ secret trong môi trường Kubernetes

93 0 0
1
Avatar

Một vài lời khuyên khi vận hành Kubernetes

886 14 3
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Xây dựng môi trường phát triển ứng dụng trên Kubernetes với DevSpace

434 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[K8S] Một số tool Kubernetes dành cho thực hành Labs

331 0 0
3
Avatar

Kubernetes là gì? Kubernetes - K8s hoạt động như thế nào?

782 0 0
1
Avatar

Kubernetes Hacking Phần 1: Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes

8.9K 9 0
14
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 4 )

414 1 0
3
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 3 )

302 0 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 2)

225 0 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 1)

699 2 0
2
Avatar

Pod Lifecycle trong Kubernetes

575 3 0
6
Avatar

Từ server truyền thống tới Docker và scaling cùng K8s

4.4K 34 7
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Quản lý tài nguyên Kubernetes: Tìm hiểu về Pod, Deployment, Service, và ReplicaSet

1.9K 3 0
7
Avatar

Giới thiệu về Kubernetes và kiến trúc của nó: Khám phá các thành phần chính và mối quan hệ giữa chúng

999 2 0
4
Avatar

[k8s] Jobs, oneshot and parallel

284 1 0
7
Avatar

Xử lý dữ liệu hơi lớn một xíu với Dask

573 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Làm việc với Configmap và Secret trên Kubernetes

1.7K 2 7
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Deploy app trên Kubernetes Cluster với Deployment

2.2K 3 11
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Giao tiếp trong Kubernetes Cluster với Service

3.4K 1 7
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

[DEVOPS] [K8S] Phần 2: Setup Kubernetes Cluster

4.7K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí