K8s

K8s

Sort by: Newest posts
Avatar

Knative là gì ?

250 0 0
2
Avatar

Tạo và sử dụng ConfigMaps trong Kubernetes

83 0 0
3
Avatar

Triển khai API Gateway lên Kubernetes với Kong API Gateway, Konga và PostgreSQL

769 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Xây dựng cụm Kubernetes High Availability với K3S và K3D

1.0K 5 0
5
Avatar

Các khái niệm và kiến ​​trúc của Kubernetes

605 5 0
4
Avatar

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 2): Minikube

557 3 0
2
Avatar

[Kubernetes] - Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes (k8s)

50 0 0
1
Avatar

Kubernetes - deployment.yaml explained

174 1 0
5
Avatar

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

1.1K 2 0
8
Avatar

Thực hành K8S trên Google Cloud

284 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Rancher 2.0 - K8S thật dễ dàng

2.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Hiểu cơ bản khái niệm Auto-scale của K8S

839 1 0
6
Avatar

Lý thuyết | Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes, Các thành phần chính trong một Kubernetes Cluster và Các khái niệm cơ bản (Kèm video)

2.3K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 1)

4.1K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

316 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Deploy ứng dụng đầu tiên của bạn lên Kubernetes

2.2K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Kubernetes - Các khái niệm cơ bản và cách khởi tạo một Kubernetes cluster

3.1K 7 0
7
Avatar

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

1.4K 1 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Giới thiệu về Kubernetes.

1.1K 7 1
 • Avatar
10
Avatar

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt Kubernetes

9.3K 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.