Technology

Technology

Sort by: Newest posts
Avatar

Những điều mình học được sau 3 năm làm CTO công ty công nghệ

4.6K 22 9
  • Avatar
  • Avatar
44
Avatar

Artificial Intelligence – The Future Of Upcoming Healthcare Technologies

188 0 0
0
Avatar

Technological Radar - Insiders And Trends That Shape The Future

62 0 0
0
Avatar

What Is Clone Script ? How It Is Useful ?

74 0 0
0
Avatar

Run your Taxi Firm More Profitable and be on Top with a Branded Taxi App Solution

74 0 0
1
Avatar

Thông não "một tý" về Máy tính lượng tử (Quantum Computing)

3.8K 0 0
4
Avatar

Lộ trình 10 phút để trở thành một Junior Full Stack Web Developer

4.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Real-time Chat API Integration for Android, iOS App & Website

495 0 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

116 0 0
1
Avatar

10 Bước đột phá trong công nghệ năm 2018

353 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Design Pattern - Singletons

789 1 1
  • Avatar
-2
Avatar

Đằng sau bức ảnh preview của Facebook

428 2 0
0
Avatar

10 xu hướng công nghệ đáng chú ý nhất trong năm 2017

1.9K 2 0
0
Avatar

Migrating your Android App from GCM to Firebase

364 0 0
1
Avatar

Wearables Device : Một ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng

3.3K 0 0
0
Avatar

IoT and cameras: từ sự thông minh tới sự phân tích

319 0 0
0
Avatar

Artificial Intelligence (AI). What the future holds for Mankind and Technology

248 0 0
0
Avatar

An Introduction to NoSql databases (MongoDb)

253 0 0
-1
Avatar

Bye bye máy quẹt thẻ bị LAG với công nghệ Chameleon Code

465 6 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.