Word embedding

Word embedding

Sort by: Newest posts
Avatar

How embedding layer work

67 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Word Embedding

735 1 0
6
Avatar

Word Embedding - Tìm hiểu khái niệm cơ bản trong NLP

9.4K 5 0
18
Avatar

Xây dựng sentence matrix biểu diễn cho câu, đoạn văn tiếng Nhật

784 0 0
7
Avatar

[Word embedding] Giới thiệu ý tưởng mô hình nhúng từ mới - một mô hình mới hỗ trợ xử lý các bài toán NLP với NodeJS

2.0K 7 1
  • Avatar
17
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

23.7K 22 22
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.