Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Dropout trong neural network

5.7K 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Một số kỹ thuật trong nhận dạng biển số xe trong Machine Learning

4.5K 2 0
5
Avatar

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version

2.1K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cách tiếp cận trong bài toán khai phá và phân tích dữ liệu trong Machine Learning

1.9K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

3.1K 22 8
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Core ML : Xây dựng ứng dụng xác định vật thể

1.2K 1 0
1
Avatar

Deep Learning: Faceswap model

2.1K 2 0
5
Avatar

Hướng dẫn sử dụng GPU trên Google Collaboratory

19.2K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

HADOOP - CÀI ĐẶT HADOOP TRÊN UBUNTU (PHẦN 2)

5.2K 1 0
1
Avatar

HADOOP - CÀI ĐẶT HADOOP TRÊN UBUNTU (PHẦN 1)

12.0K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

21.4K 26 5
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

Where do I find datasets for my machine learning research?

235 4 0
0
Avatar

Tất cả những gì bạn cần biết về chatbot

28.3K 17 5
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Giải thích Machine Learning với các bạn "mù" công nghệ thế nào?!!

1.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

1.2K 0 0
3
Avatar

Machine Learning - Thử làm Nhà Thiên Văn Dự Báo Thời Tiết

10.4K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

6.5K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Neural Network Fundamental 5: Back Propagation Proof

403 0 0
0
Avatar

Build Face ID for Web with Keras

2.6K 3 0
5
Avatar

Machine Learning thật thú vị (8): Đánh lừa hệ thống mạng nơron trong Machine Learning

4.2K 5 1
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.