Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts

Bitcoin có phải là Blockchain? Các ứng dụng thực tế của Blockchain là gì?

10 0 0
0

Ứng dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng

524 1 0
5

Tìm hiểu về Kyber Network - ICO lớn nhất của blockchain startup Việt Nam

102 0 1
3

Tìm hiểu về Dash

27 0 0
1

Giới thiệu về Quorum, nền tảng dựa trên Ethereum dành cho doanh nghiệp

34 0 0
3

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

546 2 3
11

Bài 4. Transaction trong Hyperledger Fabric

65 0 0
3

Bài 3. Các khái niệm cơ bản trong Hyperledger Fabric

98 1 0
4

Một ứng dụng trên Hyperledger Fabric sẽ trông như thế nào ?

206 2 0
6

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

73 0 0
5

Truy gốc nguồn gốc hải sản với Blockchain

367 2 0
4

Giới Thiệu Về Drizzle Framework - Cách Xây Dựng Một Dapp BlockChain Với Drizzle

62 1 0
4

Bàn về vấn để mở rộng trong Blockchain

89 2 0
5

Bài 2. Giới thiệu Hyperledger Fabric. Cấu trúc của một mạng Hyperledger Fabric

180 1 0
5

Hyperledger là gì ? Giới thiệu tổng quan về các dự án của hệ sinh thái Hyperledger

212 1 0
5

Bài 1. Blockchain là gì ? Bitcoin là gì ? Phân biệt Private Blockchain với Public Blockchain.

263 1 0
6

Làm Sáng Tỏ Phương Pháp Delagated Proof of Stake (DPoS) là gì? Điều Khác Biệt Của DPoS với PoS và PoW

95 0 0
6

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

107 2 1
5

Ethereum smart contract fetch data from other blockchains and the World Wide Web with Provable

57 3 0
4

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

325 3 0
10