Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts

Khi Ethereum có chi phí giao dịch quá đắt đỏ - Tương lai cho layer2 ?

151 0 0
4

Blockchain với Java - Tại sao không?

66 1 0
0

Phân loại và tầm quan trọng của các node trong mạng blockchain

93 0 0
1

Code Smart Contract bằng Assembly ?

105 0 0
3

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

243 0 0
3

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

179 3 1
5

Cryptocurrency Exchange Development Script For Your Startup !

49 0 0
0

Balancer, UniSwap, SushiSwap, Curve ,... làm sao để mình xây dựng decentralized finance như vậy nhỉ ?

180 2 0
6

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

87 1 0
3

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

126 1 0
2

Giới thiệu các SDK của Uniswap cho lập trình viên

224 2 0
4

Tìm hiểu ứng dụng mật mã học trong blockchain

145 3 1
3

Giới thiệu nền tảng Binance Smart Chain ( Dành cho blockchain dev)

653 0 1
6

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

93 1 0
2

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

242 0 0
4

Tìm hiểu về Flash Loan trên Aave

209 1 0
5

Ethereum 2.0 có những thay đổi gì mới?

830 0 0
9

Tái hiện vụ bị đánh cắp 2 triệu DAI (~2 triệu USD) của Akropolis

308 1 0
8

SkyDB: Database cho các ứng dụng phi tập trung

222 1 0
3

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

487 4 0
3