Blockchain

Những đổi mới của Solidity trong phiên bản 0.5

27 0 2
4

Blockchain Tezos : Nền tảng mới cho các hợp đồng thông minh

63 0 0
1

Sharding- giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain

101 1 1
3

Public Blockchains hướng đi cho doanh nghiệp muốn áp dụng công nghệ Blockchain ?

46 0 0
1

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

72 0 0
2

Part 1: Tạo ra blockchain

179 0 0
1

Tìm hiểu công nghệ Blockchain nằm dưới Bitcoin Protocol [ Part 1 ]

387 0 1
3

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

238 4 1
16

Tìm hiểu công nghệ Blockchain

19 0 0
0

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

406 2 1
6

Blockchain and Healthcare: Use Cases Today and Opportunities for the Future

46 2 0
3

State of Chain 2018 Panel Discussion

225 0 0
4

Nguyên lý, Cấu trúc của Blockchain điển hình

516 1 3
3

Tìm hiểu về Blockchain trong 5 phút

1.1K 6 5
9

Xây dựng hệ thống đăng nhập cho các ứng dụng với chữ kí điện tử

779 8 0
9

Applications of Blockchain in education

127 0 0
2

EveriToken Public Chain: Born for Token Economy

66 0 0
2

Why incubator is necessary for blockchain industry

58 0 0
3

A brief history of smart contract hack on ethereum

144 0 0
2

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

333 2 3
2