+10

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

Tiếp tục với series về Tensorflow của Toàn. Chúng ta sẽ đến với một bài hướng dẫn về giải thuật Linear Regression thực hiện trên framework Tensorflow

Linear Regression là một thuật toán cơ bản nhất mà ai khi mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực Machine Learning cũng đều đã từng học qua. Tuy là một thuật toán đơn giản nhưng nó đã thể hiện được rất nhiều kĩ thuật cần phải xử lý trong một bài toán Machine Learning như:

  • Xử lý dữ liệu
  • Cài đặt hàm mất mát
  • Tối ưu thuật toán
  • Đánh giá thuật toán.

Hi vọng những chia sẻ trong video này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan về các vấn đề đó.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.