Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Ứng dụng thuật toán phân cụm K-means trong nhận diện chữ số viết tay

1.1K 5 1
  • Avatar
3
Avatar

Artificial Intelligence - Phân loại tác tử

1.3K 4 0
1
Avatar

Build a Machine Learning Application with TensorFlow Part I

1.3K 2 0
5
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.9K 17 1
  • Avatar
16
Avatar

Ứng dụng Support Vector Machine trong bài toán phân loại hoa

11.6K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Support Vector Machine trong học máy - Một cái nhìn đơn giản hơn

13.9K 10 0
13
Avatar

Bài toán dự đoán (prediction) dựa trên mô hình hồi quy trong Machine Learning

14.5K 9 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.