Internet of Things

Internet of Things

Sort by: Newest posts

Đôi điều về IoT

126 1 0
0

Home Assistant - Xây dựng ngôi nhà thời đại 4.0

151 0 0
0

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

103 2 2
3

Sự khác nhau giữa ICT và IoT?

899 0 0
3

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

225 0 0
8

Giới thiệu về Android Things 1.0

395 0 0
1

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

584 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.1K 2 1
6

[Internet of Things] Điều khiển nhà thông minh với chi phí dưới 200K. Tại sao không? [Part 1]

9.8K 4 1
17

AWS IoT - Internet of Thing - Xây hệ thống chỉ với 1$ ?

2.8K 14 0
13

Tổng quan về hệ thống platform OM2M trong Internet of Things

772 0 0
0

Internet of Things