Internet of Things

Internet of Things

Sort by: Newest posts

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

63 2 1
3

Sự khác nhau giữa ICT và IoT?

705 0 0
3

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

189 0 0
8

Giới thiệu về Android Things 1.0

301 0 0
1

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

503 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.0K 2 0
6

[Internet of Things] Điều khiển nhà thông minh với chi phí dưới 200K. Tại sao không? [Part 1]

8.2K 4 1
17

AWS IoT - Internet of Thing - Xây hệ thống chỉ với 1$ ?

2.4K 12 0
12

Tổng quan về hệ thống platform OM2M trong Internet of Things

620 0 0
0

Internet of Things