Internet of Things

Internet of Things

Sort by: Newest posts

Đôi điều về IoT

141 1 0
0

Home Assistant - Xây dựng ngôi nhà thời đại 4.0

226 0 0
0

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

115 2 2
3

Sự khác nhau giữa ICT và IoT?

952 0 0
3

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

234 0 0
8

Giới thiệu về Android Things 1.0

431 0 0
1

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

609 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.2K 2 1
6

[Internet of Things] Điều khiển nhà thông minh với chi phí dưới 200K. Tại sao không? [Part 1]

10.0K 4 1
17

AWS IoT - Internet of Thing - Xây hệ thống chỉ với 1$ ?

2.9K 13 0
13

Tổng quan về hệ thống platform OM2M trong Internet of Things

810 0 0
0

Internet of Things