Internet of Things

Internet of Things

Sort by: Newest posts
Avatar

Đôi điều về IoT

264 1 0
0
Avatar

Home Assistant - Xây dựng ngôi nhà thời đại 4.0

770 1 0
0
Avatar

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

205 2 2
  • Avatar
4
Avatar

Sự khác nhau giữa ICT và IoT?

1.4K 0 0
3
Avatar

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

326 0 0
8
Avatar

Giới thiệu về Android Things 1.0

531 0 0
1
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

740 2 0
8
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.3K 3 1
  • Avatar
6
Avatar

[Internet of Things] Điều khiển nhà thông minh với chi phí dưới 200K. Tại sao không? [Part 1]

11.0K 4 1
  • Avatar
17
Avatar

AWS IoT - Internet of Thing - Xây hệ thống chỉ với 1$ ?

3.4K 14 1
  • Avatar
14
Avatar

Tổng quan về hệ thống platform OM2M trong Internet of Things

1.0K 0 0
0

Internet of Things


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.