Internet of Things

Internet of Things

Sort by: Newest posts

Home Assistant - Xây dựng ngôi nhà thời đại 4.0

53 0 0
0

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

75 2 2
3

Sự khác nhau giữa ICT và IoT?

765 0 0
3

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

202 0 0
8

Giới thiệu về Android Things 1.0

331 0 0
1

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

531 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.1K 2 0
6

[Internet of Things] Điều khiển nhà thông minh với chi phí dưới 200K. Tại sao không? [Part 1]

8.8K 4 1
17

AWS IoT - Internet of Thing - Xây hệ thống chỉ với 1$ ?

2.5K 12 0
12

Tổng quan về hệ thống platform OM2M trong Internet of Things

654 0 0
0

Internet of Things