+32

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản.

Như chúng ta đã biết Trí tuệ nhân tạo, học máy đang là một trong những cụm từ rất hot trong làng công nghệ hiện nay. Và với những nhà phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo thì Tensorflow không phải là một cái tên xa lạ. Tensorflow được phát triển bởi ông lớn Google và đang trở thành một trong những Framework lập trình cho trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất hiện nay.

Chúng ta cùng tìm hiểu những toán tử cơ bản của Tensorflow trong phần 1 của Series Tensorflow của Toàn nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.