Mobile

iOS/Android Security Guideline (P1)

189 0 0
1

Ways speed up performance React Native

80 0 0
5

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần III)

38 0 0
0

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

51 0 0
0

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần II)

78 0 0
0

Bài 1: Hãy bắt đầu với React Native

845 0 1
7

Làm quen với React Native với game Simon Says color

159 1 0
2

QuesXpert No.02: For Mobile Developers

115 0 0
2

[RxSwift] - Phân biệt các loại Combining Observable: combineLastest, withLatestFrom, zip

271 2 0
5

React Native Làm game đơn giản

561 1 4
5

Giới thiệu về Room Persistence Library

168 1 0
2

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.3K 10 2
12

Mobile Apps Testing: Mẫu Test Case & Kịch bản kiểm thử

555 0 0
0

ML Kit: Tích hợp machine learning lên ứng dụng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế

465 3 0
7

Thủ thuật quảng cáo mới dành cho Mobile Developer

112 2 0
-3

Kiểm thử phi chức năng và abnormal

145 0 0
0

[Android] Xây dựng ứng dụng Livestream với Wowza Streaming Cloud và Wowza GoCoder SDK

697 3 1
5

10 quyển sách lập trình miễn phí nên đọc trong năm 2018

2.2K 10 1
10

[iOS] - Các tool sử dụng phổ biến trong lập trình iOS

712 6 1
4

Firebase vs Ruby: Lựa chọn cái nào để phát triển backend?

663 1 2
0