Mobile

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

42 0 0
0

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần II)

39 0 0
0

Bài 1: Hãy bắt đầu với React Native

163 0 0
7

Làm quen với React Native với game Simon Says color

134 1 0
2

QuesXpert No.02: For Mobile Developers

111 0 0
2

[RxSwift] - Phân biệt các loại Combining Observable: combineLastest, withLatestFrom, zip

175 2 0
5

React Native Làm game đơn giản

382 1 4
4

Giới thiệu về Room Persistence Library

104 1 0
2

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.3K 10 2
12

Mobile Apps Testing: Mẫu Test Case & Kịch bản kiểm thử

377 0 0
0

ML Kit: Tích hợp machine learning lên ứng dụng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế

351 2 0
7

Thủ thuật quảng cáo mới dành cho Mobile Developer

112 2 0
-3

Kiểm thử phi chức năng và abnormal

128 0 0
0

[Android] Xây dựng ứng dụng Livestream với Wowza Streaming Cloud và Wowza GoCoder SDK

528 3 1
5

10 quyển sách lập trình miễn phí nên đọc trong năm 2018

2.2K 10 1
10

[iOS] - Các tool sử dụng phổ biến trong lập trình iOS

655 6 1
4

Firebase vs Ruby: Lựa chọn cái nào để phát triển backend?

545 1 0
0

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2.2K 19 1
31

HyperLog: Android Remote Logger Library for Debugging

46 0 0
0

Mobile payment - Thanh toán di động

1.7K 2 0
2