Mobile

Lottie - Animation library for developers & designers

56 2 2
5

Performance testing trên ứng dụng mobile

115 1 0
2

iOS/Android Security Guideline (P1)

284 1 0
1

Ways speed up performance React Native

199 0 0
5

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần III)

59 0 0
0

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

57 0 0
0

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần II)

134 1 0
0

Hãy bắt đầu với React Native

1.2K 0 1
6

Làm quen với React Native với game Simon Says color

174 1 0
2

QuesXpert No.02: For Mobile Developers

118 0 0
2

[RxSwift] - Phân biệt các loại Combining Observable: combineLastest, withLatestFrom, zip

388 2 0
5

React Native Làm game đơn giản

751 1 4
5

Giới thiệu về Room Persistence Library

229 1 0
2

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.3K 10 2
12

Mobile Apps Testing: Mẫu Test Case & Kịch bản kiểm thử

790 1 0
0

ML Kit: Tích hợp machine learning lên ứng dụng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế

553 3 0
7

Thủ thuật quảng cáo mới dành cho Mobile Developer

116 2 0
-3

Kiểm thử phi chức năng và abnormal

226 0 0
0

[Android] Xây dựng ứng dụng Livestream với Wowza Streaming Cloud và Wowza GoCoder SDK

863 4 1
6

10 quyển sách lập trình miễn phí nên đọc trong năm 2018

2.3K 10 1
10