+4

Making chatbot with BotPlatform, Integrated in Mobile

Những năm gần đây, người sử dụng thiết bị công nghệ và mạng xã hội đã quen thuộc với hệ thống trả lời tự động hay còn gọi là Chatbot. Nhờ Chatbot, sự giao tiếp giữa người và máy móc đã trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Để xây dựng hệ thống Chatbot tối ưu, lập trình viên cần thực hiện 3 quá trình:

▪️ Translator: Dịch yêu cầu của người dùng, giúp máy móc hiểu được yêu cầu cần thực hiện

--> Quyết định việc Chatbot có thông minh hay không

▪️ Processor: Xử lý yêu cầu

--> Quyết định khả năng thực thi công việc của Chatbot.

▪️ Respondent: Nhận output và đóng gói, gửi trả lại Messenger platform, trả lại kết quả cho người dùng

Tại sự kiện OpenDev lần này, diễn giả Nguyễn Tuấn Anh đã có một bài chia sẻ về Chatbot với 3 nội dung chính: Bot Platform (what, why, how), Integrate with Mobile Platform và Plan further (rolling out, communities build up).


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí