+3

Conversation & Chatbot System

Với kinh nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm nhiều công trình học máy, tại sự kiện sắp vừa qua của Open Dev - anh Lê Công Thành đã chia sẻ về một chủ đề đang rất được quan tâm và trực tiếp liên quan đến đời sống thực tế: Hệ thống hội thoại.

Đối thoại giữa người và máy là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Với sự tiến bộ của Machine Learning, con người giờ đây không còn phải sử dụng bàn phím và chuột để truyền tải thông tin khi sử dụng thiết bị điện tử, thay vào đó là lời nói trực tiếp và sự hồi đáp tự động, thông minh đến từ máy móc.

  • Vậy hiện trạng phát triển của hệ thống hội thoại hiện giờ như thế nào?
  • Kiến trúc, kỹ thuật nào được sử dụng để phát triển?
  • Đâu là thách thức khi sử dụng sản phẩm AI Chatbot?

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.