Optimization

Optimization

Sort by: Newest posts

Mysql issue: Too many connections

1.2K 6 0
10

Tối ưu SQL - Subqueries Count Distinct (Phần 2)

725 5 2
6

Tối ưu SQL - Join - Where (Phần 1)

1.0K 11 18
16

Caching đại pháp 3: Vấn đề và cách giải quyết

1.5K 28 5
51

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

2.8K 30 6
66

Performance Optimization 104: Trinh sát ứng dụng với monitoring

2.3K 39 7
83

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

4.0K 112 18
211

Speed Up Laravel Website

569 6 4
14

[iOS]: Tăng tốc với Xcode Behaviors

72 0 0
0

iOS: Các tips để dễ dàng khắc khục crashes và bugs

116 0 0
1

Tips tối ưu hiệu suất Laravel

1.0K 6 0
6

MySQL Architecture and History

716 7 0
5

Những nguyên lý đằng sau việc tối ưu một ứng dụng React

270 7 0
5

Tối ưu hiệu năng Google Fonts

685 0 0
0

Cải thiện performance cho ứng dụng bằng Xcode Instruments

223 1 0
2

Có nên tối ưu hoá ứng dụng sớm?

259 3 0
3

Những mẹo nhỏ giúp bạn cải thiện javascript code

1.2K 8 0
23

Clean tài nguyên và những hình ảnh không được sử dụng đến trong Xcode bằng Fengniao

51 0 0
3

What is a Need of SEO?

106 0 2
0

Tối ưu MySQL sử dụng việc gộp các index

483 4 0
2