senior

senior

Sort by: Newest posts
Avatar

Những điều giá như mình biết từ khi còn là Junior

2.8K 22 11
  • Avatar
  • Avatar
52
Avatar

Lộ trình cho lập trình viên Backend từ Junior trở lên có thể như sau

1.8K 5 0
3
Avatar

Lộ trình các kiến thức cơ bản cho Frontend Developer từ Junior trở lên

294 1 0
5
Avatar

What is Teamwork? (1)

215 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Bạn có biết cách nghĩ đúng?

704 4 0
5
Avatar

Do you know how to think?

241 1 0
6
Avatar

Sự khác biệt giữa Junior, Mid-Level và Senior Developer

8.4K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Phân biệt lập trình viên Junior, Mid-Level và Senior

22.8K 8 0
27
Avatar

Quy tắc 333 hay là phiếm đàm về chuyện phỏng vấn Senior Developer

1.7K 12 1
  • Avatar
13
Avatar

[Question] Bạn có phải là một senior developer không?

4.9K 14 5
  • Avatar
  • Avatar
36
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.