senior

senior

Sort by: Newest posts
Avatar

Những kỹ năng cần có để trở thành một Senior Web Developer đỉnh cao

1.8K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Refactor Code như một Senior Developer

2.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Những điều giá như mình biết từ khi còn là Junior

3.4K 26 11
 • Avatar
 • Avatar
59
Avatar

Lộ trình cho lập trình viên Backend từ Junior trở lên có thể như sau

2.5K 7 0
5
Avatar

Lộ trình các kiến thức cơ bản cho Frontend Developer từ Junior trở lên

723 1 0
5
Avatar

What is Teamwork? (1)

230 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Bạn có biết cách nghĩ đúng?

753 4 0
5
Avatar

Do you know how to think?

258 2 0
6
Avatar

Sự khác biệt giữa Junior, Mid-Level và Senior Developer

10.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Phân biệt lập trình viên Junior, Mid-Level và Senior

27.8K 10 0
30
Avatar

Quy tắc 333 hay là phiếm đàm về chuyện phỏng vấn Senior Developer

1.8K 12 1
 • Avatar
13
Avatar

[Question] Bạn có phải là một senior developer không?

5.0K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
36
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.