Computer Science

Computer Science

Sort by: Newest posts

Một số bugs kinh điển trong thế giới khoa học máy tính mà bạn có thể chưa biết!!!

130 1 0
3

Vì sao 0.1 x 3 không bằng 0.3?

169 0 1
2

Solving problems with Swift - [Very] simple data compression

87 0 0
0

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

3.4K 44 15
65

Hiểu hơn về HTTPS với ví dụ bồ câu đưa thư

2.8K 10 2
22

CS50 - Introduction to computer science: khóa học khoa học máy tính từ Yale và Harvard

770 0 1
0

Một vài bug nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính

315 0 0
7

Tìm hiểu về lý thuyết đồ thị với Ruby

156 0 0
2

BẠN CÓ ĐANG SỐNG TRONG MỘT CỖ MÁY GIẢ LẬP ? (PHẦN 2)

239 1 0
1

Sử dụng Web cho việc kiểm tra và sửa chính tả

66 0 0
0

Khám phá hệ thống nhận dạng lời nói tự động _ Automatic Speech Recognition (ASR)

308 0 0
0

Tìm hiểu về OpenGL (1/3)

3.1K 3 1
6

BẠN CÓ ĐANG SỐNG TRONG MỘT CỖ MÁY GIẢ LẬP ? (PHẦN 1)

1.6K 2 1
2

Artificial Intelligence (AI). What the future holds for Mankind and Technology

156 0 0
0

AlphaGo: Mastering the ancient game of Go with Machine Learning

120 0 0
2

Python is Now the Most Popular Introductory Teaching Language at Top U.S. Universities (Translated Article)

183 0 0
2

Glossary Of Information Security Terms And Definitions (Part I)

76 1 0
1

Computer Science