Computer Science

Vì sao 0.1 x 3 không bằng 0.3?

139 0 1
2

Solving problems with Swift - [Very] simple data compression

80 0 0
0

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

2.8K 41 15
59

Hiểu hơn về HTTPS với ví dụ bồ câu đưa thư

2.6K 10 2
22

CS50 - Introduction to computer science: khóa học khoa học máy tính từ Yale và Harvard

603 0 1
0

Một vài bug nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính

270 0 0
7

Tìm hiểu về lý thuyết đồ thị với Ruby

133 0 0
2

BẠN CÓ ĐANG SỐNG TRONG MỘT CỖ MÁY GIẢ LẬP ? (PHẦN 2)

219 1 0
1

Sử dụng Web cho việc kiểm tra và sửa chính tả

42 0 0
0

Khám phá hệ thống nhận dạng lời nói tự động _ Automatic Speech Recognition (ASR)

254 0 0
0

Tìm hiểu về OpenGL (1/3)

2.4K 3 1
6

BẠN CÓ ĐANG SỐNG TRONG MỘT CỖ MÁY GIẢ LẬP ? (PHẦN 1)

1.4K 2 1
2

Artificial Intelligence (AI). What the future holds for Mankind and Technology

149 0 0
0

AlphaGo: Mastering the ancient game of Go with Machine Learning

99 0 0
2

Python is Now the Most Popular Introductory Teaching Language at Top U.S. Universities (Translated Article)

177 0 0
2

Glossary Of Information Security Terms And Definitions (Part I)

72 1 0
1

Computer Science