internet

internet

Sort by: Newest posts

iOS 12 Netwok Access: Sắp đến lúc xóa bỏ Reachability khỏi project

72 0 0
1

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

89 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

84 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

292 0 0
0

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 1_Tấn công mạng

307 1 0
0

Giao thức truyền file FTP

4.0K 0 0
3

HTTP/2.0 có gì hot?

460 0 0
3

VPN site to site with OpenVPN in Mikrotik

880 1 2
2

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

1.1K 2 0
0

Lịch sử về URL: Domain, Protocol and Port

429 1 0
0