internet

internet

Sort by: Newest posts

iOS 12 Netwok Access: Sắp đến lúc xóa bỏ Reachability khỏi project

52 0 0
1

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

84 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

69 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

234 0 0
0

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 1_Tấn công mạng

272 1 0
0

Giao thức truyền file FTP

2.9K 0 0
3

HTTP/2.0 có gì hot?

385 0 0
3

VPN site to site with OpenVPN in Mikrotik

819 1 2
2

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

1.0K 2 0
0

Lịch sử về URL: Domain, Protocol and Port

388 1 0
0