internet

internet

Sort by: Newest posts

Giải thích tường tận về SSL

591 8 1
5

Denial-of-Service (DoS) Attack

319 0 0
2

Cách xử lý kết nối internet trong Swift

100 2 0
0

Evil Twin

268 0 0
2

iOS 12 Netwok Access: Sắp đến lúc xóa bỏ Reachability khỏi project

140 0 0
1

Https là gì? Bài viết dễ hiểu nhất mà các bạn có thể tìm thấy trên Internet!

226 1 2
2

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

175 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

474 0 0
0

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 1_Tấn công mạng

427 1 0
0

Giao thức truyền file FTP

6.4K 0 0
4

HTTP/2.0 có gì hot?

764 0 0
3

VPN site to site with OpenVPN in Mikrotik

1.1K 1 2
2

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

1.8K 3 0
2

Lịch sử về URL: Domain, Protocol and Port

643 1 0
0