internet

internet

Sort by: Newest posts

iOS 12 Netwok Access: Sắp đến lúc xóa bỏ Reachability khỏi project

60 0 0
1

Hiểu cơ chế của HTTPS qua hình ảnh bồ câu đưa thư

88 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

83 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

265 0 0
0

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 1_Tấn công mạng

292 1 0
0

Giao thức truyền file FTP

3.5K 0 0
3

HTTP/2.0 có gì hot?

422 0 0
3

VPN site to site with OpenVPN in Mikrotik

855 1 2
2

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

1.1K 2 0
0

Lịch sử về URL: Domain, Protocol and Port

415 1 0
0