Startup

Startup

Sort by: Newest posts

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

150 0 0
1

Android App Startup

372 1 0
4

Toàn tập về Startup: Burn Rate

753 3 4
6

Various Types Of Online Rental Business

27 0 0
0

Why You Should Start Online Electric Cycle/Bike Rental Business?

30 0 0
0

THE 5 BIGGEST STARTUP MYTHS

34 0 0
0

8 Startup thành công với Ruby on Rails

211 1 0
-1

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

46 0 0
0

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.4K 7 2
9

Tổng hợp các lỗi thường gặp khi lập trình viên khởi nghiệp và giải pháp

956 12 4
22

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

66 0 0
2

5 lý do tại sao bạn nên sử dụng Ruby on Rails để khởi nghiệp

457 0 0
-2

Phía sau một câu chuyện thiếu nhi và bài học của người làm sản phẩm

1.7K 9 0
14