Startup

Startup

Sort by: Newest posts
Avatar

Đồ án tốt nghiệp như một startup

4.7K 8 13
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

Các trạng thái khởi động và shutdown trong Oracle Database Instance

801 0 0
1
Avatar

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

1.0K 0 0
3
Avatar

Android App Startup

829 1 0
4
Avatar

Toàn tập về Startup: Burn Rate

2.0K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Various Types Of Online Rental Business

45 0 0
0
Avatar

Why You Should Start Online Electric Cycle/Bike Rental Business?

62 0 0
0
Avatar

THE 5 BIGGEST STARTUP MYTHS

42 0 0
0
Avatar

8 Startup thành công với Ruby on Rails

439 1 0
-1
Avatar

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

108 0 0
0
Avatar

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.9K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Tổng hợp các lỗi thường gặp khi lập trình viên khởi nghiệp và giải pháp

1.1K 13 4
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

208 0 0
2
Avatar

Phía sau một câu chuyện thiếu nhi và bài học của người làm sản phẩm

2.3K 9 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.