Startup

Startup

Sort by: Newest posts
Avatar

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

489 0 0
3
Avatar

Android App Startup

608 1 0
4
Avatar

Toàn tập về Startup: Burn Rate

1.4K 3 4
Avatar

Various Types Of Online Rental Business

36 0 0
0
Avatar

Why You Should Start Online Electric Cycle/Bike Rental Business?

43 0 0
0
Avatar

THE 5 BIGGEST STARTUP MYTHS

39 0 0
0
Avatar

8 Startup thành công với Ruby on Rails

323 1 0
-1
Avatar

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

76 0 0
0
Avatar

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

1.7K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Tổng hợp các lỗi thường gặp khi lập trình viên khởi nghiệp và giải pháp

1.1K 12 4
Avatar

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

141 0 0
2
Avatar

Phía sau một câu chuyện thiếu nhi và bài học của người làm sản phẩm

2.1K 9 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.