distributed system

distributed system

Sort by: Newest posts
Avatar

Consistent Hashing - Chìa khóa để tối ưu các hệ thống lưu trữ phân tán

651 1 0
3
Avatar

2. Mục tiêu khi xây dựng hệ thống phân tán (P1)

365 0 0
1
Avatar

1. Tổng quan về hệ thống phân tán

1.1K 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

5.0K 78 7
184
Avatar

[Distributed Systems] Phần 3: Mô hình State Machine trong Distributed Systems

477 1 0
5
Avatar

[Distributed Systems] Phần 2: Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems

581 0 0
3
Avatar

[Distributed Systems] Phần 1: Tổng quan

2.5K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Introducing to Zipkin - Distribution Tracing

738 2 0
2
Avatar

Overview of CAP Theorem

239 0 0
2
Avatar

Đóng gói và phân phối thư viện qua Cocoapod

272 1 0
3
Avatar

Đồng bộ hóa đồng hồ thời gian, thuật toán Cristian và Berkeley

3.6K 1 0
5

distributed system


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.