High Performance

High Performance

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyện anh thợ xây P1: BUILD a write-heavy application

171 4 2
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

1.1K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Kiểm tra chịu tải của server với K6.io (Phần 2: InfluxDB + Grafana)

498 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Java Performance Tool Part 1: VisualVM

176 2 0
1
Avatar

OkHttp - Performance issues - Lưu ý khi sử dụng

89 2 0
3
Avatar

Một số mẹo điều chỉnh hiểu năng trong Mysql

734 4 0
6
Avatar

Caching đại pháp 3: Vấn đề và cách giải quyết

1.9K 28 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Caching đại pháp 1: Nấc thang lên level của developer

6.2K 82 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
160
Avatar

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

3.0K 30 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
67
Avatar

Performance Optimization 104: Trinh sát ứng dụng với monitoring

2.6K 39 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
84
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

2.8K 52 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
131
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

3.2K 66 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
149
Avatar

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

4.7K 116 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
229
Avatar

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

6.7K 54 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
85
Avatar

Tìm hiểu về Work From Home (WFH)

359 0 0
0
Avatar

Tối ưu hoá hiệu năng Ruby

120 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Gem counter_culture trong rails giúp việc counter cache và tính tổng giữa bảng liên kết

283 0 0
3

High Performance


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.