High Performance

High Performance

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyện anh thợ xây P1: BUILD a write-heavy application

2.7K 27 13
 • Avatar
 • Avatar
84
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

2.0K 14 4
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Kiểm tra chịu tải của server với K6.io (Phần 2: InfluxDB + Grafana)

941 1 1
 • Avatar
8
Avatar

Java Performance Tool Part 1: VisualVM

385 3 0
1
Avatar

OkHttp - Performance issues - Lưu ý khi sử dụng

269 2 0
3
Avatar

Một số mẹo điều chỉnh hiểu năng trong Mysql

828 4 0
6
Avatar

Caching đại pháp 3: Vấn đề và cách giải quyết

3.3K 33 5
 • Avatar
 • Avatar
64
Avatar

Caching đại pháp 1: Nấc thang lên level của developer

8.4K 98 13
 • Avatar
 • Avatar
191
Avatar

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

3.6K 35 6
 • Avatar
 • Avatar
75
Avatar

Performance Optimization 104: Trinh sát ứng dụng với monitoring

3.4K 45 7
 • Avatar
 • Avatar
90
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

3.6K 56 5
 • Avatar
 • Avatar
146
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

4.3K 71 7
 • Avatar
 • Avatar
169
Avatar

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

6.2K 130 19
 • Avatar
 • Avatar
253
Avatar

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

7.2K 60 22
 • Avatar
 • Avatar
93
Avatar

Tìm hiểu về Work From Home (WFH)

519 0 0
0
Avatar

Tối ưu hoá hiệu năng Ruby

135 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Gem counter_culture trong rails giúp việc counter cache và tính tổng giữa bảng liên kết

303 0 0
3

High Performance


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.