High Performance

High Performance

Sort by: Newest posts

Caching đại pháp 3: Vấn đề và cách giải quyết

1.1K 28 4
47

Caching đại pháp 1: Nấc thang lên level của developer

4.3K 63 13
130

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

2.5K 28 5
61

Performance Optimization 104: Trinh sát ứng dụng với monitoring

2.1K 38 7
81

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

2.3K 49 5
120

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

2.5K 58 6
129

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

3.5K 108 18
205

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

6.2K 51 22
78

Tìm hiểu về Work From Home (WFH)

207 0 0
0

Tối ưu hoá hiệu năng Ruby

108 0 1
6

Gem counter_culture trong rails giúp việc counter cache và tính tổng giữa bảng liên kết

258 0 0
3

High Performance