High Performance

High Performance

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyện anh thợ xây P1: BUILD a write-heavy application

1.9K 22 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
72
Avatar

Performance Optimization 106: Caching - con đường lắm chông gai

1.5K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Kiểm tra chịu tải của server với K6.io (Phần 2: InfluxDB + Grafana)

639 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Java Performance Tool Part 1: VisualVM

211 3 0
1
Avatar

OkHttp - Performance issues - Lưu ý khi sử dụng

154 2 0
3
Avatar

Một số mẹo điều chỉnh hiểu năng trong Mysql

784 4 0
6
Avatar

Caching đại pháp 3: Vấn đề và cách giải quyết

2.2K 30 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
58
Avatar

Caching đại pháp 1: Nấc thang lên level của developer

6.9K 89 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
173
Avatar

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

3.3K 33 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
72
Avatar

Performance Optimization 104: Trinh sát ứng dụng với monitoring

2.9K 41 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
89
Avatar

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

3.1K 53 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
137
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

3.6K 69 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
159
Avatar

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

5.2K 123 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
241
Avatar

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

6.9K 56 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
87
Avatar

Tìm hiểu về Work From Home (WFH)

414 0 0
0
Avatar

Tối ưu hoá hiệu năng Ruby

123 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Gem counter_culture trong rails giúp việc counter cache và tính tổng giữa bảng liên kết

287 0 0
3

High Performance


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.