Career

Career

Sort by: Newest posts
Avatar

Kĩ năng vĩ mô và vi mô cho dev

1.6K 7 0
15
Avatar

Mình đã hướng dẫn Docker cho 500 anh em như thế nào?

1.7K 23 2
  • Avatar
  • Avatar
28
Avatar

Chuyện nhảy việc cuối năm 2021

3.6K 65 21
Avatar

Hãy trưởng thành - Grow up

1.5K 13 5
Avatar

Sự nghiệp kiểm thử phần mềm và bí mật của một người kiểm thử giàu nhất

119 1 0
0
Avatar

Làm thế nào để có một công việc như một UX/Product design

1.2K 0 0
0
Avatar

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

6.5K 34 8
Avatar

Một điều đơn giản giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp

652 8 1
  • Avatar
9
Avatar

Một vài lời khuyên cho việc lập kế hoạch nghề nghiệp

2.1K 5 1
  • Avatar
3
Avatar

Làm thế nào để sự nghiệp của bạn mau chóng phát triển trong ngành IT?

1.3K 14 1
  • Avatar
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.