Software development

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

27 0 0
1

Agile Development

47 0 0
0

Những lỗi phổ biến mà các developers mắc phải khi tìm hiểu công nghệ mới

325 5 0
13

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

12 0 0
0

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

71 0 0
1

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

232 0 0
4

Code Refactoring Part 1

67 1 0
1

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

77 1 0
5

Copy and paste developer

146 2 0
7

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

151 2 0
2

Design Patterns For Software Developments

118 0 0
2

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

136 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

213 0 0
0

Test Driven Development & Behavior Driven Development For Big Data in Scala

45 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

254 1 0
1

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

85 0 1
0

Agile Methodologies - Scrum

32 1 0
1

Importance of Agile testing

45 0 0
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

53 0 0
1

Cải thiện khả năng đọc code sẽ cải thiện khả năng viết code

289 0 0
3

Software development