Software development

Software development

Sort by: Newest posts

Navigating Product Development Complexities with Agile

22 0 0
0

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

166 2 0
2

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

53 0 0
0

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

235 2 0
3

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.5K 5 5
15

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

518 0 0
2

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

63 0 0
1

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

1.6K 0 0
1

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

196 2 0
1

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

186 2 0
2

What is OAuth and How it works?

108 0 0
0

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

626 0 0
3

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

1.3K 0 0
0

How to make an app like Uber?

59 1 0
2

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

36 0 0
0

How Much Does It Cost To Make An App?

118 3 0
2

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

124 2 0
2

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

288 2 0
1

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

563 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

613 0 0
2

Software development