Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

What is a Software Development Lifecycle?

126 0 0
2
Avatar

Làm thế nào để tạo ra một phần mềm tốt?

291 0 0
1
Avatar

Các bước để tạo ra một phần mềm là gì?

1.3K 0 0
0
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

29 0 0
0
Avatar

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

1.1K 3 0
6
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

60 0 0
0
Avatar

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

427 2 0
3
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.8K 6 5
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

1.3K 0 0
2
Avatar

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

69 0 0
1
Avatar

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

2.7K 0 0
1
Avatar

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

246 2 0
1
Avatar

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

314 2 0
2
Avatar

What is OAuth and How it works?

156 0 0
0
Avatar

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

1.9K 1 1
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

2.9K 0 0
0
Avatar

How to make an app like Uber?

91 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

47 0 0
0
Avatar

How Much Does It Cost To Make An App?

127 3 0
2
Avatar

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

160 2 0
2

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.