Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

AI Development: Cognitive Software and the Brainpower Behind It

90 0 0
0
Avatar

Một senior developer quản lý công việc như thế nào?

616 5 0
9
Avatar

TechTalk 06: REST API Design

2.3K 17 0
18
Avatar

Top 7 Models for Successful Software Development Projects

110 0 0
1
Avatar

Time-To-Live (TTL) trong Redis hoạt động như nào?

2.1K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Airbnb

3.0K 18 9
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Unit Testing (Phần 1)

880 10 1
  • Avatar
8
Avatar

Cách .NET giúp tăng cường hiệu suất và tối ưu hóa quá trình phát triển phần mềm

1.0K 2 0
2
Avatar

Chia sẻ kiến thức về lập trình: Công cụ hỗ trợ, phương pháp phát triển phần mềm và kỹ năng lập trình (Phần 2)

114 1 0
1
Avatar

System Design (Thiết Kế Hệ Thống) là gì? Cần thu thập những thông tin gì để có thể bắt tay vào thiết kế?

5.0K 9 1
  • Avatar
18
Avatar

What is a Software Development Lifecycle?

139 0 0
2
Avatar

Làm thế nào để tạo ra một phần mềm tốt?

417 0 0
0
Avatar

Các bước để tạo ra một phần mềm là gì?

3.6K 0 0
0
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

34 0 0
0
Avatar

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

2.0K 3 0
6
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

75 0 0
0
Avatar

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

781 3 0
3
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

2.0K 7 5
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

1.7K 0 0
2
Avatar

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

78 0 0
1

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.