Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

25 0 0
0
Avatar

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

254 2 0
3
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

55 0 0
0
Avatar

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

259 2 0
3
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.6K 5 5
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

640 0 0
2
Avatar

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

66 0 0
1
Avatar

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

1.8K 0 0
1
Avatar

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

208 2 0
1
Avatar

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

197 2 0
2
Avatar

What is OAuth and How it works?

116 0 0
0
Avatar

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

727 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

1.5K 0 0
0
Avatar

How to make an app like Uber?

61 1 0
2
Avatar

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

38 0 0
0
Avatar

How Much Does It Cost To Make An App?

121 3 0
2
Avatar

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

128 2 0
2
Avatar

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

290 2 0
1
Avatar

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

581 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

641 0 0
2

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.