Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để tạo ra một phần mềm tốt?

156 0 0
1
Avatar

Các bước để tạo ra một phần mềm là gì?

399 0 0
1
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

27 0 0
0
Avatar

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

849 3 0
6
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

57 0 0
0
Avatar

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

370 2 0
3
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.7K 6 5
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

1.0K 0 0
2
Avatar

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

69 0 0
1
Avatar

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

2.4K 0 0
1
Avatar

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

231 2 0
1
Avatar

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

281 2 0
2
Avatar

What is OAuth and How it works?

143 0 0
0
Avatar

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

1.5K 1 1
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

2.5K 0 0
0
Avatar

How to make an app like Uber?

76 1 0
2
Avatar

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

44 0 0
0
Avatar

How Much Does It Cost To Make An App?

126 3 0
2
Avatar

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

151 2 0
2
Avatar

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

307 2 0
1

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.