Software development

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

40 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

20 0 0
0

Combo các lệnh git đủ dùng trong một dự án của công ty cho người mới bắt đầu.

856 17 3
16

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

34 0 0
1

Agile Development

62 0 0
0

Những lỗi phổ biến mà các developers mắc phải khi tìm hiểu công nghệ mới

376 5 0
14

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

17 0 0
0

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

119 1 0
2

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

383 0 0
4

Code Refactoring Part 1

73 1 0
1

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

86 1 0
6

Copy and paste developer

157 2 0
7

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

172 2 0
2

Design Patterns For Software Developments

128 0 0
2

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

144 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

237 0 0
0

Test Driven Development & Behavior Driven Development For Big Data in Scala

59 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

261 1 0
1

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

93 0 1
0

Agile Methodologies - Scrum

35 1 0
1

Software development