Software development

Software development

Sort by: Newest posts

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.3K 4 3
10

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

174 0 0
2

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

55 0 0
1

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

537 0 0
0

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

162 2 0
1

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

93 2 0
2

What is OAuth and How it works?

95 0 0
0

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

228 0 0
2

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

392 0 0
0

How to make an app like Uber?

44 1 0
2

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

22 0 0
0

How Much Does It Cost To Make An App?

103 3 0
2

How to choose a programming language?

113 0 0
1

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

78 2 0
2

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

237 2 0
1

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

366 0 0
-1

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

445 0 0
2

Night mode in Android

283 1 0
1

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

529 0 0
0

The A to Z Guide to Angular Lifecycle

257 1 0
1

Software development