Software development

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

58 0 0
0

The A to Z Guide to Angular Lifecycle

72 1 0
1

Understanding Software Requirements

63 0 0
2

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

42 0 0
0

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

51 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

28 0 0
0

Combo các lệnh git đủ dùng trong một dự án của công ty cho người mới bắt đầu.

1.5K 20 3
18

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

35 0 0
1

Agile Development

70 0 0
0

Những lỗi phổ biến mà các developers mắc phải khi tìm hiểu công nghệ mới

393 5 0
15

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

21 0 1
0

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

182 1 0
2

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

520 0 0
4

Code Refactoring Part 1

81 1 0
1

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

92 1 0
6

Copy and paste developer

169 2 0
7

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

189 2 0
2

Design Patterns For Software Developments

139 0 0
2

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

159 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

292 0 0
0

Software development