Software development

Software development

Sort by: Newest posts

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

140 1 0
3

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.5K 5 5
15

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

343 0 0
2

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

61 0 0
1

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

1.1K 0 0
1

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

185 2 0
1

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

152 2 0
2

What is OAuth and How it works?

101 0 0
0

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

429 0 0
3

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

734 0 0
0

How to make an app like Uber?

54 1 0
2

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

31 0 0
0

How Much Does It Cost To Make An App?

115 3 0
2

How to choose a programming language?

124 0 0
1

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

101 2 0
2

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

271 2 0
1

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

478 0 0
-1

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

551 0 0
2

Night mode in Android

391 1 0
1

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

679 0 0
1

Software development