Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để tạo ra một phần mềm tốt?

103 0 0
1
Avatar

Các bước để tạo ra một phần mềm là gì?

87 0 0
1
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

26 0 0
0
Avatar

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

488 3 0
6
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

55 0 0
0
Avatar

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

299 2 0
3
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.6K 5 5
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

773 0 0
2
Avatar

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

67 0 0
1
Avatar

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

2.0K 0 0
1
Avatar

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

213 2 0
1
Avatar

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

212 2 0
2
Avatar

What is OAuth and How it works?

121 0 0
0
Avatar

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

867 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

1.8K 0 0
0
Avatar

How to make an app like Uber?

64 1 0
2
Avatar

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

39 0 0
0
Avatar

How Much Does It Cost To Make An App?

124 3 0
2
Avatar

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

133 2 0
2
Avatar

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

297 2 0
1

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.