Software development

Software development

Sort by: Newest posts

Usability là gì? Những lưu ý khi thiết kế Usability

119 2 0
2

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

47 0 0
0

5 định luật mọi lập trình viên nên biết

203 2 0
3

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.5K 5 5
15

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

426 0 0
2

Recommendations For Photo Retouching In Web Images

62 0 0
1

Try a new feature of Rails6 : (case_sensitive)

1.4K 0 0
1

Ngừng làm tất cả mọi thứ đi các kỹ sư Senior

193 2 0
1

Ruby on Rails Advantages and Disadvantages

169 2 0
2

What is OAuth and How it works?

106 0 0
0

"Hành trình từ newbie trở thành Software Engineer trong 9 tháng"

500 0 0
3

Tìm hiểu về Đảm bảo chất lượng phần mềm

1.0K 0 0
0

How to make an app like Uber?

57 1 0
2

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

34 0 0
0

How Much Does It Cost To Make An App?

118 3 0
2

How to choose a programming language?

132 0 0
1

How Much Does It Cost to Develop an App Like Instagram?

107 2 0
2

Google đã làm những gì để cải tiến android 2018 ?

281 2 0
1

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

530 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

578 0 0
2

Software development