QC/QA

QC/QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

716 3 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Phân biệt: modal, popup, tooltip, popover, alert, …

2.3K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Một số trường hợp kiểm thử Web Application Testing

115 0 0
1
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P2)

534 2 0
3
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P1)

4.9K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Bao giờ mình mới là tester "xuỵn"?

417 1 13
Avatar

Câu chuyện “transfer” spec và bài học của mình

364 0 1
  • Avatar
7
Avatar

Làm thế nào để Kiểm thử một Ứng dụng Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media)

152 0 0
1
Avatar

Những câu hỏi nhạy cảm khi phỏng vấn QC/QA - DDTCMT

414 1 5
  • Avatar
-1
Avatar

Lỗi phần mềm và vòng đời lỗi // Bug, Defect & Lifecycle // Tester // Testing - DDTCMT

208 1 6
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.