QC/QA

QC/QA

Sort by: Newest posts
Avatar

View & debug network request with ProxyMan App

652 2 1
 • Avatar
1
Avatar

Hiểu đơn giản về Proxy

306 0 0
1
Avatar

Sa thải Tester khi cắt giảm nhân sự? Suy nghĩ kĩ lại trước khi hành động!

1.9K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

877 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Phân biệt: modal, popup, tooltip, popover, alert, …

5.4K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Một số trường hợp kiểm thử Web Application Testing

144 0 0
1
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P2)

1.3K 4 0
4
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P1)

16.0K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Bao giờ mình mới là tester "xuỵn"?

477 2 14
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Câu chuyện “transfer” spec và bài học của mình

500 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Làm thế nào để Kiểm thử một Ứng dụng Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media)

197 0 0
1
Avatar

Những câu hỏi nhạy cảm khi phỏng vấn QC/QA - DDTCMT

488 1 5
 • Avatar
-1
Avatar

Lỗi phần mềm và vòng đời lỗi // Bug, Defect & Lifecycle // Tester // Testing - DDTCMT

246 1 6
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.