soft skills

soft skills

Sort by: Newest posts
Avatar

Năm mới rồi, bạn đã đặt mục tiêu đúng cách chưa?

232 1 0
11
Avatar

Một số Tips trong quá trình phỏng vấn cho Freshers, Juniors

2.4K 26 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

10 Techniques quan trọng của Business Analyst (Phần 1)

559 6 0
7
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

850 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Nhảy việc là một nghệ thuật

5.3K 61 10
 • Avatar
 • Avatar
86
Avatar

10 kỹ năng mềm cần thiết cho lập trình viên thành công

954 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Một vài tip nhỏ trong việc đặt câu hỏi

422 0 0
1
Avatar

Các kỹ năng mềm cần thiết cho Tester

662 0 0
1
Avatar

Là một tester, bạn đã có những kỹ năng mềm này chưa? - Soft skill for tester

697 0 0
2
Avatar

5 kỹ năng quan trọng hơn MEAN, MERN, ASP.NET core, PHP…

262 2 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Những cá nhân ưu tú thì có một trái tim mạnh mẽ. Cách để có năng lực resilience (tinh thần thép) (Part 2 - End)

545 1 0
1
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

1.1K 0 0
1
Avatar

Những thứ mà bạn không được dạy ở trường đại học cho công việc lập trình đầu tiên của bạn

617 3 7
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

10 Kỹ năng cần để trở thành QA giỏi

558 3 0
2
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

1.1K 3 1
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.