Tester

Tester

Sort by: Newest posts

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

43 0 0
0

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

221 5 0
5

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

567 0 0
1

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

144 0 0
0

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

316 1 0
3

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

74 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

144 0 0
0

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

1.2K 3 0
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

237 2 0
3

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

252 1 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

171 1 0
1

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

31 1 0
3

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

164 2 0
3

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

271 4 0
8

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

222 1 0
0

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

238 0 0
0

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

28 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

364 0 0
0

JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp

409 0 0
2

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

289 0 2
2