Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

30 1 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

12 1 0
1

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

7 1 0
2

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

23 0 0
2

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

193 3 0
8

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

25 1 0
0

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

28 0 0
0

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

14 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

46 0 0
0

JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp

58 0 0
2

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

49 0 2
2

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

87 1 0
2

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

36 0 3
2

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

640 7 8
13

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

51 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

81 0 0
1

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

83 0 1
1

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

53 0 0
1

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

113 0 0
0

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

92 0 1
3