Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Cấu trúc và cách tạo testcase của URL

50 2 0
2

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

207 2 0
0

Cách kiểm thử một ứng dụng Social Media

43 0 0
0

Những điều chú ý khi test ứng dụng mobile

209 1 0
0

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

114 0 0
1

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

288 4 0
1

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

98 1 0
1

Tổng quan về Agile Testing

85 1 0
1

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

241 1 1
2

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

185 0 0
1

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

633 12 0
12

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

1.1K 0 0
1

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

175 0 0
0

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

595 1 0
3

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

176 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

364 0 0
0

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

3.5K 3 1
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

396 3 0
3

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

633 2 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

222 1 0
1