Tester

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

71 2 0
0

From Tester to Business Analyst(BA)

50 0 1
1

Giải thích và cách tạo Test Plan (p1)

88 0 0
2

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

138 1 4
0

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

276 1 5
6

Con đường sự nghiệp của một Tester

304 2 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

170 0 0
0

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

48 0 0
0

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

76 0 0
1

Data Driven Testing Framework

134 0 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

813 2 1
3

Testing Trends In 2018

126 0 0
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

735 1 0
2

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

170 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

1.4K 4 0
1

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

1.3K 3 0
3

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

1.6K 1 0
2

Cách Viết Test Report (Part 1)

2K 0 0
2

Làm thế nào để viết Báo Cáo Lỗi tốt?

329 0 0
1

Software Testing Metrics and KPIs

446 2 0
0