Tester

Làm thế nào để trở thành 1 kiểm thử viên phần mềm? (Part 2)

29 0 0
1

TẠI SAO MỘT DEVELOPERS KHÔNG THỂ LÀ MỘT TESTER GIỎI

263 1 2
1

Hướng dẫn đầy đủ về kinh nghiêm khi bắt đầu công việc kiểm thử phần mềm (QA)

76 0 0
1

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P1)

74 1 0
4

Skill for Tester: Tester giỏi biết hỏi những câu hỏi hay

161 1 0
0

Làm thế nào để chuyển sang nghề kiểm thử phần mềm ngay cả khi bạn đã già hoặc không có nền tảng IT?

669 3 0
1

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

792 3 0
2

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

1.2K 4 0
1

From Tester to Business Analyst(BA)

238 0 1
1

Giải thích và cách tạo Test Plan (p1)

335 0 0
2

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

631 2 4
1

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

2.5K 1 6
6

Con đường sự nghiệp của một Tester

1.0K 2 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

761 0 0
2

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

166 0 0
0

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

140 0 0
1

Data Driven Testing Framework

301 0 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

1.6K 2 1
4

Testing Trends In 2018

147 0 0
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

1.7K 2 0
2