Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Tổng quan về Agile Testing

46 1 0
1

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

130 1 1
2

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

99 0 0
0

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

359 10 0
10

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

771 0 0
1

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

160 0 0
0

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

405 1 0
3

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

116 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

229 0 0
0

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

2.0K 3 0
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

284 2 0
3

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

355 2 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

185 1 0
1

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

32 1 0
3

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

218 1 0
3

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

290 4 0
8

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

287 2 0
0

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

303 0 0
0

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

32 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

476 0 0
0