Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

47 0 0
0

Tại sao Testers lại bỏ sót bugs?

184 0 0
3

Tổng quan về Agile - Scrum

59 0 0
0

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

135 3 0
0

CÁC KIỂU DATA TYPES TRONG MYSQL

141 0 0
0

Cấu trúc và cách tạo testcase của URL

201 2 0
2

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

534 3 0
0

Cách kiểm thử một ứng dụng Social Media

53 0 0
0

Những điều chú ý khi test ứng dụng mobile

227 1 0
0

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

213 0 0
1

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

403 4 0
1

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

119 1 0
1

Tổng quan về Agile Testing

92 1 0
2

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

293 1 1
2

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

220 0 0
1

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

771 12 0
12

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

1.0K 0 0
1

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

191 0 0
0

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

747 1 0
3

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

257 1 0
0