Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

2 0 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

19 0 0
0

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

42 3 0
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

84 2 0
3

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

105 1 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

65 1 0
1

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

21 1 0
3

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

50 2 0
3

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

219 3 0
8

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

53 1 0
0

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

85 0 0
0

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

20 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

98 0 0
0

JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp

93 0 0
2

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

81 0 2
2

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

102 1 0
2

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

44 0 3
2

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

744 7 8
14

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

62 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

90 0 0
1