Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

21 0 0
1

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

22 0 2
1

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

582 7 8
13

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

37 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

64 0 0
1

Kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp với JMeter

81 0 0
2

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

81 0 1
1

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

48 0 0
1

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

94 0 0
0

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

53 0 1
2

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

58 1 0
2

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PRODUCT RISKS VÀ PROJECT RICKS

89 1 0
2

6 Điều thú vị khi record jmeter bằng Test Script Record bạn nên biết.

98 0 0
2

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

48 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

68 0 0
0

Một Tester giỏi sẽ hỏi những câu hỏi hay

132 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

125 0 0
1

Psychology of Testing

45 0 1
4

Jmeter là gì? Tại sao lại sử dụng Jmeter? Những ưu điểm và nhược điểm của nó

171 0 0
0

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

731 0 0
4