Tester

Làm thế nào để chuyển sang nghề kiểm thử phần mềm ngay cả khi bạn đã già hoặc không có nền tảng IT?

238 1 0
1

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

149 1 0
2

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

783 2 0
0

From Tester to Business Analyst(BA)

166 0 1
1

Giải thích và cách tạo Test Plan (p1)

255 0 0
2

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

448 2 4
1

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

1.8K 1 6
6

Con đường sự nghiệp của một Tester

820 2 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

456 0 0
1

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

129 0 0
0

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

107 0 0
1

Data Driven Testing Framework

239 0 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

1.2K 2 1
3

Testing Trends In 2018

145 0 0
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

1.1K 1 0
2

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

289 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

1.7K 4 0
1

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

2.4K 3 1
3

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

2.7K 1 0
2

Cách Viết Test Report (Part 1)

2.6K 0 0
2