Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

43 0 0
0

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

93 0 0
2

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

27 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

37 0 0
0

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

113 3 0
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

130 2 0
3

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

130 1 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

108 1 0
1

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

23 1 0
3

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

74 2 0
3

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

229 4 0
8

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

86 1 0
0

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

116 0 0
0

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

22 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

159 0 0
0

JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp

170 0 0
2

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

113 0 2
2

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

116 1 0
2

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

53 0 3
2

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

817 7 8
14