Tester

Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo CSV Data Set Config

60 0 0
0
Avatar

Lộ trình học QA/Tester cho người mới bắt đầu. (P1)

2.1K 9 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu về Work breakdown structure (WBS)

1.4K 0 0
0
Avatar

Google Lighthouse là gì? Cách sử dụng Lighthouse để tối ưu website?

1.4K 1 0
4
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/Tester?

314 3 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo Counter trong Jmeter

106 0 0
0
Avatar

Tại sao Testers lại bỏ sót bugs?

860 3 0
5
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

301 1 0
1
Avatar

CÁC KIỂU DATA TYPES TRONG MYSQL

9.7K 4 1
  • Avatar
3
Avatar

Cấu trúc và cách tạo testcase của URL

1.2K 4 0
2
Avatar

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

2.0K 7 0
3
Avatar

Cách kiểm thử một ứng dụng Social Media

105 0 0
0
Avatar

Những điều chú ý khi test ứng dụng mobile

288 1 0
0
Avatar

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

530 1 0
1
Avatar

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

5.2K 6 0
2
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

184 1 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile Testing

154 1 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

532 1 1
  • Avatar
2
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

386 1 0
2
Avatar

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

2.1K 13 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.