Tester

Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo CSV Data Set Config

34 0 0
0
Avatar

Lộ trình học QA/Tester cho người mới bắt đầu. (P1)

688 3 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về Work breakdown structure (WBS)

282 0 0
0
Avatar

Google Lighthouse là gì? Cách sử dụng Lighthouse để tối ưu website?

706 1 0
4
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/Tester?

200 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo Counter trong Jmeter

66 0 0
0
Avatar

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

609 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Tại sao Testers lại bỏ sót bugs?

569 3 0
5
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

140 0 0
0
Avatar

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

577 4 0
1
Avatar

CÁC KIỂU DATA TYPES TRONG MYSQL

2.9K 1 0
1
Avatar

Cấu trúc và cách tạo testcase của URL

583 3 0
2
Avatar

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

1.0K 5 0
1
Avatar

Cách kiểm thử một ứng dụng Social Media

75 0 0
0
Avatar

Những điều chú ý khi test ứng dụng mobile

263 1 0
0
Avatar

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

392 0 0
1
Avatar

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

823 4 0
1
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

143 1 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile Testing

119 1 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

434 1 1
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.