Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Những điều chú ý khi test ứng dụng mobile

122 1 0
0

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

65 0 0
1

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

89 4 0
1

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

87 1 0
1

Tổng quan về Agile Testing

77 1 0
1

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

191 1 1
2

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

157 0 0
1

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

524 11 0
11

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

917 0 0
1

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

170 0 0
0

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

537 1 0
3

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

152 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

312 0 0
0

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

3.0K 3 0
0

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

349 2 0
3

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

506 2 1
2

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

201 1 0
1

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

36 1 0
3

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

280 1 0
3

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

331 4 0
8