Tester

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

4 0 0
0

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

39 0 0
1

Data Driven Testing Framework

34 0 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

136 2 1
3

Testing Trends In 2018

77 0 0
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

110 1 0
1

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

49 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

359 1 0
0

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

552 3 0
3

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

754 1 0
2

Cách Viết Test Report (Part 1)

1398 0 0
1

Làm thế nào để viết Báo Cáo Lỗi tốt?

198 1 0
1

Software Testing Metrics and KPIs

261 2 0
0

How To Become An Agile Tester

211 2 0
2

System Testing: What? Why? & How?

231 1 0
0

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

3704 5 0
4

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

110 0 0
1

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

1971 19 1
31

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

280 0 0
2

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

509 4 0
2