web security

web security

Sort by: Newest posts
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không? (Phần 2)

990 10 1
  • Avatar
11
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không?

1.8K 15 1
  • Avatar
17
Avatar

Lỗ hổng Business logic trong bảo mật ứng dụng website

547 4 0
8
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 2]

337 3 0
9
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 1]

530 4 0
7
Avatar

Tìm hiểu Mass Assignment trong Laravel Eloquent ORM

510 2 0
0
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

1.9K 7 1
  • Avatar
9
Avatar

[Secure coding - Part 6] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

316 4 0
7
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

859 4 0
11
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

602 4 0
5
Avatar

Tổng quan một số kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật Web (P1)

3.1K 4 0
7
Avatar

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.1K 8 0
10
Avatar

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

5.9K 16 1
  • Avatar
14
Avatar

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

1.6K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

3.1K 17 8
  • Avatar
  • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.