Viblo Learning

Hãy tập trung nhiều vào Hỗ Trợ Chất Lượng (Quality Assistance) chứ không chỉ Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance)

415 2 2
3

Sử dụng Appium trong kiểm thử tự động ứng dụng trên Android (P1)

7.1K 6 0
2

7 Bước để tạo thành công một Test Strategy

2.9K 1 0
1

LITHO FACEBOOK

476 3 0
3

Một số mẹo nhỏ trong thiết kế database lớn

8.1K 7 2
5

Những lỗi bảo mật phổ biến trong Rails

384 5 0
4

Giới thiệu các Storage Engine trong MySQL

4.4K 31 2
32

[Tản mạn] Ảo hóa - Ai cũng biết nhưng cụ thể nó là gì ?

8.1K 11 7
19

Machine Learning - Tổng quan về Machine Learning

4.4K 8 0
9

Khoa học máy tính trong Ruby: Sử dụng stacks để giải quyết vấn đề

217 1 0
1

AI Conversation (2)

1.5K 7 0
4

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần III: Đơn giản, dễ đọc hoá biểu thức

2.8K 3 0
7

Viết những truy vấn hiệu quả trong Rails

1.9K 21 1
12

Cross-Site Request Forgery (CSRF) sắp hết thời?!!

2.4K 34 7
30

Auto Deploy project Laravel lên Heroku

2.6K 18 7
21

How does the Vue Template work?

2.2K 39 4
37

Webpack series (ep2) - CSS Splitting - Tách css trong Webpack

1.0K 4 3
5

Code War 2017 - Online Round Write-ups - Part 2

1.2K 13 18
14

Code War 2017 - Online Round Write-ups - Part 1

1.1K 19 8
11

Part 1. Predict Dota 2 match winner by the first 5 minutes of the game. Gradient Boosting.

1.4K 4 0
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.