Ngo Duy Son

@ngo.duy.son

Report

HÀI HƯỚC một chút, ngành IT sẽ KHÁC ĐI!

765 4 5
17

AWS từ con số 0 : Tổng quan

769 10 2
12

Luận bàn, hay chút suy nghĩ về OT (Overtime)

1.2K 8 11
37

Sự khác biệt giữa SE và BrSE trước khối lượng công việc lớn

714 8 8
18

Tản mạn về Estimate

301 1 6
14

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 6.2 : Tạo Table View

107 1 2
1

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 6.1 : Tạo Table View

228 1 0
1

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

93 1 0
6

Breakdown Structure - Cấu trúc phân chia các thành phần dự án

508 2 1
4

[XP Series] Phần 1: Các "Giá trị cốt lõi" trong Extreme Programming (XP)

326 1 0
3

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 5: Định nghĩa Data Model và viết Unit Test

98 2 0
3

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 4: Tự tạo một Custom Control

297 1 0
1

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 3: Làm việc với View Controller

760 0 2
1

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 2: Kết nối UI và Source Code

347 0 0
1

Bắt đầu phát triển iOS Apps với Swift part 1: Xây dựng Basic UI

968 2 0
6

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần IV: Sử dụng biến một cách hợp lý

299 0 2
3

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần III: Đơn giản, dễ đọc hoá biểu thức

2.4K 1 0
6

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần II: Nên viết comment như thế nào?

1.0K 4 0
11

Nghệ thuật viết code đẹp - Phần I: Viết flow điều kiện và vòng lặp dễ hiểu

2.7K 12 2
13

Hiểu Người Nhật - Hiểu Khách Hàng Nhật (phần 2)

410 2 0
2