Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

47 0 0
1

Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy trong Agile

39 0 1
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

79 0 0
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

213 1 0
0

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

42 0 0
0

Agile Testing là gì?

73 1 0
3

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

977 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

151 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

122 1 0
2

4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile

196 2 0
1

Shuhari Phần 2 - Hành trình đi đến bản chất của trái tim Agile

112 1 0
3

Shuhari Phần 1 - Con đường người Nhật Mastery

169 2 0
2

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

342 4 0
3

Tìm hiểu về cách thiết kế Class Diagram

2.6K 7 3
5

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

123 2 0
3

Làm thế nào để quản lý test case tốt

145 0 0
1

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

243 3 0
4

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

494 8 1
10

Những điều bạn chưa biết về Scrum

188 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

162 1 1
4