Agile

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

37 1 0
3

Giới thiệu eXtreme Programming

32 0 0
1

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

55 0 0
1

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

29 0 0
0

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 1: Tổng quan về Agile

44 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

100 0 0
0

[XP Series] Phần 1: Các "Giá trị cốt lõi" trong Extreme Programming (XP)

79 1 0
3

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

136 0 0
0

[Training] Giá trị của chứng chỉ và những chứng chỉ nên có đối với người học CNTT

899 15 0
23

How To Become An Agile Tester

138 0 0
1

Fun Fact: Té Ngửa Với Những Hiểu Lầm Thường Gặp Về Agile

215 1 0
3

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

198 2 0
3

Câu chuyện hoang đường 11: Trong Scrum, chúng ta dành quá nhiều thời gian vào cuộc họp

128 0 0
0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

54 1 0
0

Scrum - Under the hood

Thay đổi mindset về kiểm thử dựa trên Nguyên lí Agile

74 1 0
0

Thế nào là chủ sản phẩm "ủy quyền"? Tại sao ta lại thường gặp nó ?

25 1 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

Agile Methodologies - Scrum

23 1 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

118 2 0
0