Agile

Tìm hiểu về Agile và Scrum

74 0 0
1

Sơ lược về phương pháp Agile

235 3 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

19 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

71 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

27 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

246 1 3
8

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

248 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

404 3 0
5

Understanding Software Requirements

99 0 0
2

Agile Testing - Workproducts & Kanban

66 0 0
0

Devops Vs Agile: What's the difference?

53 0 0
0

Migrate Circle CI version 2.0 - Automation testing

213 3 0
2

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban trong Agile

296 1 0
2

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

333 7 5
15

Agile Development

88 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

597 3 2
1

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

323 2 0
3

Dẫn dắt nhóm hiệu suất cao

188 1 0
-1

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

134 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

137 1 1
0