Agile

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

14 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

153 1 3
8

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

145 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

243 3 0
5

Understanding Software Requirements

83 0 0
2

Agile Testing - Workproducts & Kanban

51 0 0
0

Devops Vs Agile: What's the difference?

51 0 0
0

Migrate Circle CI version 2.0 - Automation testing

140 3 0
2

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban trong Agile

174 1 0
2

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

328 7 5
15

Agile Development

76 0 0
0

Tổng quan về Scrum (Phần I)

458 3 2
1

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

258 2 0
3

Dẫn dắt nhóm hiệu suất cao

164 1 0
-1

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

105 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

130 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

1.5K 2 0
2

Các mô hình phát triển phần mềm

7.3K 8 4
10

Kiểm thử phi chức năng là gì?

1.0K 2 2
1

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

331 1 0
3