Agile

Sort by: Newest posts

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

53 1 0
1

Những khái niệm cơ bản về Scum

34 0 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

16 1 1
1

18 công cụ quản lý dự án theo Agile mà bạn nên biết

162 0 2
1

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (1)

72 0 0
0

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

26 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

93 0 0
1

Sơ lược về phương pháp Agile

244 3 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

21 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

82 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

32 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

302 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

326 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

449 3 0
5

Understanding Software Requirements

116 0 0
2

Agile Testing - Workproducts & Kanban

74 0 0
0

Devops Vs Agile: What's the difference?

55 0 0
0

Migrate Circle CI version 2.0 - Automation testing

244 3 0
2

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban trong Agile

426 1 0
2

Họp stand-up có thực sự cần thiết ?

334 7 5
15