Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Những điều bạn chưa biết về Scrum

81 1 1
2

Tìm hiểu về Scrum

68 1 1
4

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

30 1 0
1

Be Agile - Agile là gì ?

31 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

58 0 0
2

【Phần II - Agile Orientation】Chương 3 - Nào mình cùng lên xe bus

25 1 0
0

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

145 5 0
3

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

94 1 0
2

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

80 2 2
3

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (3)

26 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

38 1 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (2)

38 0 0
0

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

130 0 0
4

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

24 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

40 1 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

158 1 0
2

Những khái niệm cơ bản về Scum

117 1 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

20 1 1
1

18 công cụ quản lý dự án theo Agile mà bạn nên biết

755 0 3
1

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (1)

109 1 0
0