Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Làm thế nào để quản lý test case tốt

28 0 0
1

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

101 3 0
4

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

424 8 1
9

Những điều bạn chưa biết về Scrum

130 2 4
2

Tìm hiểu về Scrum

104 1 1
4

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

104 1 0
1

Be Agile - Agile là gì ?

56 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

102 0 0
2

【Phần II - Agile Orientation】Chương 3 - Nào mình cùng lên xe bus

42 1 0
0

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

221 5 0
3

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

115 1 0
2

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

101 2 2
3

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (3)

41 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

72 2 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (2)

49 0 0
0

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

175 0 0
4

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

29 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

50 1 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

164 1 0
2

Những khái niệm cơ bản về Scum

192 1 2
4