Agile

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần cuối: Các sự kiện trong Scrum

30 0 0
7

Lời đồn thứ 13 : Scrum Master không được loại bỏ thành viên trong nhóm Scrum

67 1 1
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

108 1 0
1

Kiểm thử phi chức năng là gì?

120 2 2
1

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 2: Scrum cơ bản

85 1 0
3

Giới thiệu eXtreme Programming

53 0 0
1

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

119 1 0
3

Scrum Master Q&A : vai trò của Scrum Master toàn thời gian

43 0 0
0

Scrum cho người mới bắt đầu - Phần 1: Tổng quan về Agile

93 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

200 0 0
0

[XP Series] Phần 1: Các "Giá trị cốt lõi" trong Extreme Programming (XP)

149 1 0
3

Tìm hiểu về Agile Scrum trong 10 phút

267 1 0
0

[Training] Giá trị của chứng chỉ và những chứng chỉ nên có đối với người học CNTT

1193 15 0
23

How To Become An Agile Tester

211 2 0
2

Fun Fact: Té Ngửa Với Những Hiểu Lầm Thường Gặp Về Agile

242 1 0
3

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

236 2 0
3

Lời đồn 11: Trong Scrum, chúng ta dành quá nhiều thời gian vào cuộc họp

142 0 0
0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

91 1 0
0

Scrum - Under the hood

101 2 1
3

Thay đổi mindset về kiểm thử dựa trên Nguyên lí Agile

85 1 0
0