Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

31 0 0
1
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

41 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

42 0 0
0
Avatar

Agile software development (Phần 3)

38 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

52 0 0
1
Avatar

Tổng quan mô hình phát triển Agile

65 0 0
1
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

49 1 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

79 1 0
1
Avatar

Các sự kiện trong scrum

55 1 0
1
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

36 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

119 0 0
0
Avatar

Scrum là gì?

110 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu 12 nguyên tắc của Agile

76 1 0
1
Avatar

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

337 3 0
0
Avatar

Agile software development (Phần 2)

118 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

128 3 0
7
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

96 1 0
2
Avatar

Agile Retrospective

58 0 0
1
Avatar

Chuyện thay đổi

281 2 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Tôi trên con đường nỗ lực trở thành Agile Leader - Phần I

593 3 0
2
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí