Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

96 4 0
3

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

81 1 0
2

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

67 2 2
3

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (3)

18 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

20 1 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (2)

36 0 0
0

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

105 0 0
4

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

22 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

35 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

157 1 0
2

Những khái niệm cơ bản về Scum

95 1 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

20 1 1
1

18 công cụ quản lý dự án theo Agile mà bạn nên biết

491 0 2
1

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (1)

103 1 0
0

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

87 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

133 0 0
1

Sơ lược về phương pháp Agile

262 3 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

27 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

98 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

39 0 0
1