Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Story point và vì sao nên dùng point thay cho giờ khi estimate dự án

59 2 0
4

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

380 8 1
7

Những điều bạn chưa biết về Scrum

114 1 4
2

Tìm hiểu về Scrum

95 1 1
4

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

65 1 0
1

Be Agile - Agile là gì ?

45 0 0
1

KANBAN VS SCRUM: lựa chọn quy trình phát triển phần mềm nào theo phương pháp Agile?

84 0 0
2

【Phần II - Agile Orientation】Chương 3 - Nào mình cùng lên xe bus

30 1 0
0

Tổng quan về Lean, Agile, Scrum

187 5 0
3

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

102 1 0
2

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

87 2 2
3

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (3)

30 0 0
0

Vai Trò Của Một Tester Trong Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Agile

54 2 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (2)

44 0 0
0

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

157 0 0
4

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

28 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

44 1 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

161 1 0
2

Những khái niệm cơ bản về Scum

147 1 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

20 1 1
1