Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts
Avatar

[For beginners in PM] Part 4: Cost Management

23 0 0
0
Avatar

Làm PM có gì vui ?!

628 1 0
6
Avatar

Phía sau một dự án thành công là gì?

91 0 0
0
Avatar

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

264 0 1
  • Avatar
1
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

313 3 0
5
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Các thực hành cốt lõi - P2

343 0 0
1
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

944 1 0
4
Avatar

Các khái niệm quản trị dự án cơ bản - P1

153 1 0
2
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

205 0 0
2
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

360 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án PMP và những thay đổi đáng chú ý

394 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

254 0 0
0
Avatar

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

287 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

679 1 0
4
Avatar

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (2/2)

89 0 0
2
Avatar

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (1/2)

142 2 0
0
Avatar

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

474 1 0
3
Avatar

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

105 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

327 0 0
3
Avatar

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

659 1 1
  • Avatar
1

Project Management


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.