Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

47 0 0
0

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

251 3 0
5

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Các thực hành cốt lõi - P2

291 0 0
1

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

879 1 0
4

Các khái niệm quản trị dự án cơ bản - P1

125 1 0
2

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

143 0 0
2

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

215 1 0
1

Tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án PMP và những thay đổi đáng chú ý

352 0 1
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

224 0 0
0

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

249 2 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

513 1 0
4

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (2/2)

84 0 0
2

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (1/2)

137 2 0
0

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

393 1 0
3

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

97 0 2
3

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

309 0 0
3

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

538 1 1
1

[For beginners in PM] Part 1: Integration Management

650 1 0
2

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

2.0K 4 0
13

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

96 0 0
2

Project Management