Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

38 1 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

43 0 2
3

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

153 0 0
3

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

41 0 1
1

[For beginners in PM] Part 1: Integration Management

93 0 0
1

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

432 4 0
13

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

26 0 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.3

47 1 0
0

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

63 0 0
1

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

85 2 0
1

Vòng lặp OODA là gì? Sự khác nhau giữa quy trình PDCA và OODA

112 0 0
1

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

233 0 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.4 (Phần cuối)

38 1 0
0

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

152 0 2
8

Bí kíp luyện Dev (dưới góc nhìn của một QA)

141 0 0
6

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.3

46 0 0
0

Quản lý công số (effort) -Bước đầu nắm bắt tình hình, bắt đầu cho việc quản lý công số

88 0 0
0

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.2

362 2 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.1

345 3 0
5

Quản lí risk trong dự án

292 0 0
0

Project Management