Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

12 0 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.3

32 1 0
0

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

33 0 0
1

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

44 2 0
1

Vòng lặp OODA là gì? Sự khác nhau giữa quy trình PDCA và OODA

39 0 0
1

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

211 0 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.4 (Phần cuối)

25 1 0
0

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

117 0 2
7

Bí kíp luyện Dev (dưới góc nhìn của một QA)

93 0 0
6

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.3

26 0 0
0

Quản lý công số (effort) -Bước đầu nắm bắt tình hình, bắt đầu cho việc quản lý công số

42 0 0
0

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.2

351 2 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.1

303 3 0
5

Quản lí risk trong dự án

163 0 0
0

Pros and Cons of Scrum Development

96 0 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

20 1 1
1

Đôi điều về Estimate

131 1 0
1

101 câu hỏi về quản trị dự án - P4

223 0 0
1

101 câu hỏi về quản trị dự án - P3

237 5 0
3

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

713 5 1
6

Project Management