Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

17 0 0
0

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

66 2 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

221 1 0
3

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (2/2)

57 0 0
2

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (1/2)

91 2 0
0

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

141 1 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

69 0 2
3

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

203 0 0
3

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

186 0 1
1

[For beginners in PM] Part 1: Integration Management

271 0 0
1

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

773 4 0
13

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

55 0 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.3

86 1 0
0

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

101 0 0
1

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

149 3 0
1

Vòng lặp OODA là gì? Sự khác nhau giữa quy trình PDCA và OODA

320 0 0
1

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

254 0 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.4 (Phần cuối)

59 1 0
0

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

219 0 2
8

Bí kíp luyện Dev (dưới góc nhìn của một QA)

204 0 0
6

Project Management