Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

108 0 0
3
Avatar

[For beginners in PM] Part 4: Cost Management

102 0 0
0
Avatar

Làm PM có gì vui ?!

660 1 0
7
Avatar

Phía sau một dự án thành công là gì?

103 0 0
1
Avatar

Các giai đoạn quản lý dòng đời của Dự Án (Project Management Life Cycle) (Phần 1)

640 2 1
  • Avatar
2
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

520 3 0
5
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Các thực hành cốt lõi - P2

380 0 0
2
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

1.0K 1 0
4
Avatar

Các khái niệm quản trị dự án cơ bản - P1

184 2 0
3
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

296 0 0
2
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

486 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án PMP và những thay đổi đáng chú ý

523 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

312 0 0
0
Avatar

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

500 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

958 1 0
4
Avatar

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (2/2)

91 0 0
2
Avatar

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (1/2)

165 2 0
0
Avatar

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

555 1 0
3
Avatar

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

121 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

355 0 0
3

Project Management


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.