Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

18 0 0
1

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

30 2 0
1

Vòng lặp OODA là gì? Sự khác nhau giữa quy trình PDCA và OODA

27 0 0
1

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

190 0 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.4 (Phần cuối)

20 1 0
0

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

102 0 2
7

Bí kíp luyện Dev (dưới góc nhìn của một QA)

77 0 0
6

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.3

20 0 0
0

Quản lý công số (effort) -Bước đầu nắm bắt tình hình, bắt đầu cho việc quản lý công số

38 0 0
0

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.2

346 2 0
2

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.1

284 3 0
5

Quản lí risk trong dự án

109 0 0
0

Pros and Cons of Scrum Development

96 0 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

20 1 1
1

Đôi điều về Estimate

116 1 0
1

101 câu hỏi về quản trị dự án - P4

187 0 0
1

101 câu hỏi về quản trị dự án - P3

223 5 0
3

20 điều quan trọng cần biết nếu kỹ sư muốn kiếm tiền

642 4 1
5

101 câu hỏi về quản trị dự án - P2

565 2 0
0

101 vấn đề thường gặp trong quản trị dự án - P1

1.1K 7 0
5

Project Management