Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi

748 1 0
3

Các khái niệm quản trị dự án cơ bản - P1

96 1 0
2

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

100 0 0
1

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

141 1 0
0

Tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án PMP và những thay đổi đáng chú ý

284 0 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

195 0 0
0

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

206 2 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

396 1 0
4

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (2/2)

78 0 0
2

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (1/2)

127 2 0
0

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

310 1 0
3

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

88 0 2
3

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

267 0 0
3

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

423 1 1
1

[For beginners in PM] Part 1: Integration Management

525 1 0
1

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

1.6K 4 0
13

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

79 0 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.3

128 1 0
0

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

133 0 0
1

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

251 3 0
1

Project Management