Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts
Avatar

Những công việc cụ thể mà một CM cần làm trong quy trình phát triển dự án

186 2 0
2
Avatar

CM (Configuration Management Engineer) là ai? Có vai trò gì trong quy trình phát triển của một dự án?

346 1 0
1
Avatar

Jira Service Managment - Trợ thủ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp vận hành sản phẩm dịch vụ

224 0 0
3
Avatar

PSM II và Tips ôn thi tỷ lệ pass cao

833 3 18
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

[PMStarter] Conflict Levels - Các mức độ xung đột

212 1 0
2
Avatar

[PMStarter] Stakeholders - Họ là ai ?

90 0 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Đôi nét về Conflict Management trong Quản lý dự án

1.3K 7 5
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

156 0 0
3
Avatar

[For beginners in PM] Part 4: Cost Management

870 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Làm PM có gì vui ?!

802 1 0
8
Avatar

Phía sau một dự án thành công là gì?

462 0 0
1
Avatar

KANBAN là gì? Những kiến thức cơ bản

9.6K 3 0
4
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Các thực hành cốt lõi - P2

740 0 0
2
Avatar

Extreme Programming - Lập trình cực hạn là gì? Vai trò và giá trị cốt lõi - P1

1.6K 1 0
5
Avatar

Các khái niệm quản trị dự án cơ bản - P1

661 2 0
3
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

1.2K 0 0
2
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

1.7K 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án PMP và những thay đổi đáng chú ý

3.7K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

598 0 0
0
Avatar

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

1.4K 2 1
  • Avatar
1

Project Management


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.