Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

94 0 0
1

Hướng dẫn tạo máy ảo Ubuntu bằng Hyper-V trên Windows 10 năm 2020

382 1 4
10

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

750 1 10
7

SSH: Sơ lược, một số câu lệnh cơ bản (Phần 1)

923 6 4
8

Những command cơ bản trên Ubuntu mà bạn nên biết

92 0 0
1

Thay đổi giao diện powershell nhàm chán như 1 hacker thực thụ !

1.9K 3 0
9

Vài điều cơ bản không ai nói với bạn trong ubuntu

156 1 0
2

Giới thiệu về Linux Shell và Shell Script

1.9K 9 1
6

[Elasticsearch] Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch 6.5.4 trên Ubuntu 16.04

115 0 0
0

Gõ Terminal trên Windows 10. Tại sao không?

1.5K 2 0
6

Giải pháp tạm thời cho việc thiếu RAM trên máy tính chạy ubuntu, linux

453 2 1
5

Chỉ 5 phút làm chủ Screen trong Ubuntu

1.3K 1 2
4

Cách Tạo Và Sử Dụng Bash Script Cơ Bản Trong Ubuntu

3.7K 1 2
1

Thiết lập NodeJs cho tất cả user trên môi trường server Ubuntu

219 1 2
3

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP chạy đồng thời với Apache trên Ubuntu

550 0 1
0

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 1]

349 0 0
0

SDKMAN là gì? Tại sao lập trình viên Java nên cài đặt SDKMAN?

360 1 0
2

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 2 - Quản trị hệ thống)

144 0 1
6

Mô phỏng SDN bằng Mininet và ONOS - Phần 1: Cài đặt môi trường và công cụ

1.1K 0 0
1

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 1 - Quản lý các tập tin)

269 0 1
3