Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Extend LVM Disk trên Linux Ubuntu 22.04

463 3 0
2
Avatar

Bài 9 : Cài đặt vuls (vulnerability scanner) quét các lỗ hổng và các phần miềm dịch vụ của các máy chủ trong cụm microk8s

1.4K 2 0
3
Avatar

Cấu hình cài đặt DNS Google cho máy chủ Ubuntu

360 1 0
3
Avatar

Bài 6: Cấu hình Jenkins trên Ubuntu 22.04 và viết Pipeline Build Service

391 1 0
4
Avatar

Cài đặt apache Superset trên AWS EC2 (ubuntu)

249 1 0
2
Avatar

Quên Mac hay Windows đi, chân ái là đây - Hướng dẫn thiết lập Ubuntu cho developer

4.4K 23 17
Avatar

Cài đặt và sử dụng MongoDB trên Ubuntu

811 0 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Vim-Floaterm - Plugin hỗ trợ mở terminal trực tiếp ngay trong Vim

591 0 0
2
Avatar

[Linux] Cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04 LTS mới nhất

720 1 0
3
Avatar

Cách khôi phục dữ liệu với TestDisk với Linux Mint

224 0 0
1
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

272 0 0
0
Avatar

Cài máy ảo trên Ubuntu với VMWare

1.0K 1 0
2
Avatar

Những các tăng tốc ubuntu

1.2K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

NerdTree.vim - Một plugin mà bạn nên biết

1.0K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Cách sửa các gói bị hỏng(Broken Packages) trên Ubuntu 16.04 và Debian 9

254 0 0
0
Avatar

Fix lỗi nhảy chữ khi nhắn tin Facebook, Messenger trên Linux (ubuntu)

5.1K 3 4
Avatar

Làm việc nhanh hơn với các phím tắt trên terminal

1.5K 6 0
8
Avatar

Các lệnh cơ bản trên Ubuntu

1.2K 2 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Permissions trong Command Line

548 0 1
  • Avatar
7
Avatar

Giới thiệu về Elastic - PHẦN 1: Giới Thiệu cơ bản về Elastic Search Và Hướng dẫn cài đặt cơ bản (STEP-BY-STEP)

1.6K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.