Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 3

22 0 0
0

Cài đặt WordPress trên localhost bằng XAMPP (Ubuntu 18.04)

29 0 0
0

Tìm hiểu về Unix/Linux P1

479 2 1
5

Fix lỗi xdebug ver 3.0.1 không hoạt động trên ubuntu

118 2 0
4

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 2

302 0 0
1

Các phím tắt sử dụng ubuntu hiệu quả

593 4 0
3

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.1K 4 2
6

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

1.8K 6 0
8

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

245 0 0
1

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

205 2 2
1

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

97 0 0
2

WebRTC và Install Janus on Ubuntu 18.04

639 3 0
2

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

200 0 0
1

Hướng dẫn tạo máy ảo Ubuntu bằng Hyper-V trên Windows 10 năm 2020

805 2 4
13

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

938 1 12
8

SSH: Sơ lược, một số câu lệnh cơ bản (Phần 1)

1.0K 6 4
8

Những command cơ bản trên Ubuntu mà bạn nên biết

172 0 0
1

Thay đổi giao diện powershell nhàm chán như 1 hacker thực thụ !

2.5K 4 0
9

Vài điều cơ bản không ai nói với bạn trong ubuntu

181 1 0
3

Giới thiệu về Linux Shell và Shell Script

3.4K 9 1
7