Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts

SSH: Sơ lược, một số câu lệnh cơ bản (Phần 1)

381 3 4
7

Những command cơ bản trên Ubuntu mà bạn nên biết

62 0 0
1

Thay đổi giao diện powershell nhàm chán như 1 hacker thực thụ !

1.5K 3 0
8

Vài điều cơ bản không ai nói với bạn trong ubuntu

136 1 0
2

Giới thiệu về Linux Shell và Shell Script

1.2K 9 1
3

[Elasticsearch] Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch 6.5.4 trên Ubuntu 16.04

79 0 0
0

Gõ Terminal trên Windows 10. Tại sao không?

1.0K 2 0
5

Giải pháp tạm thời cho việc thiếu RAM trên máy tính chạy ubuntu, linux

392 2 1
5

Chỉ 5 phút làm chủ Screen trong Ubuntu

1.0K 1 2
3

Cách Tạo Và Sử Dụng Bash Script Cơ Bản Trong Ubuntu

2.7K 1 2
1

Thiết lập NodeJs cho tất cả user trên môi trường server Ubuntu

174 1 2
2

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP chạy đồng thời với Apache trên Ubuntu

413 0 1
0

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 1]

265 0 0
0

SDKMAN là gì? Tại sao lập trình viên Java nên cài đặt SDKMAN?

311 1 0
1

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 2 - Quản trị hệ thống)

113 0 1
6

Mô phỏng SDN bằng Mininet và ONOS - Phần 1: Cài đặt môi trường và công cụ

847 0 0
1

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 1 - Quản lý các tập tin)

242 0 1
3

Cấu trúc thư mục và phân quyền trong Ubuntu

3.8K 17 8
24

Các câu lệnh Linux

429 3 0
2

Truyền dữ liệu giữa 2 fragment

2.2K 1 0
-1