Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts

Gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm đã cài đặt trên Ubuntu

66 1 0
3

Tài khoản người sử dụng và phân quyền truy cập tệp trên Ubuntu (P2)

70 1 0
3

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 5

1.0K 4 2
2

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 4

423 3 0
8

Tài khoản người sử dụng và phân quyền truy cập tệp trên Ubuntu (P1)

77 1 0
4

Cài đặt Apache Spark cho Ubuntu

109 0 0
1

Làm sao để thêm Eclipse vào menu và mục yêu thích trên Ubuntu

101 1 0
1

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 3

1.6K 5 0
9

Cài đặt WordPress trên localhost bằng XAMPP (Ubuntu 18.04)

118 0 0
0

Tìm hiểu về Unix/Linux P1

586 2 1
5

Fix lỗi xdebug ver 3.0.1 không hoạt động trên ubuntu

172 2 0
4

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 2

582 1 0
3

Các phím tắt sử dụng ubuntu hiệu quả

603 4 0
3

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.2K 5 2
7

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

2.2K 12 0
10

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

290 0 0
2

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

293 2 2
1

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

114 1 0
2

WebRTC và Install Janus on Ubuntu 18.04

764 3 0
2

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

270 0 0
1