Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Đơn giản việc sử dụng đa hệ điều hành với WSL trên Windows

387 4 0
3
Avatar

Bài 9 : Cài đặt vuls (vulnerability scanner) quét các lỗ hổng và các phần miềm dịch vụ của các máy chủ trong cụm microk8s

1.6K 3 0
5
Avatar

Cấu hình cài đặt DNS Google cho máy chủ Ubuntu

986 1 0
3
Avatar

Bài 6: Cấu hình Jenkins trên Ubuntu 22.04 và viết Pipeline Build Service

1.0K 1 0
4
Avatar

Cài đặt apache Superset trên AWS EC2 (ubuntu)

531 1 0
2
Avatar

Quên Mac hay Windows đi, chân ái là đây - Hướng dẫn thiết lập Ubuntu cho developer

6.2K 30 17
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Cài đặt và sử dụng MongoDB trên Ubuntu

1.2K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Vim-Floaterm - Plugin hỗ trợ mở terminal trực tiếp ngay trong Vim

811 0 0
3
Avatar

[Linux] Cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04 LTS mới nhất

1.1K 1 0
3
Avatar

Cách khôi phục dữ liệu với TestDisk với Linux Mint

267 0 0
1
Avatar

Install Tensorflow on Ubuntu

390 0 0
0
Avatar

Cài máy ảo trên Ubuntu với VMWare

2.1K 2 0
3
Avatar

Những các tăng tốc ubuntu

2.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

NerdTree.vim - Một plugin mà bạn nên biết

1.5K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Cách sửa các gói bị hỏng(Broken Packages) trên Ubuntu 16.04 và Debian 9

387 0 0
0
Avatar

Fix lỗi nhảy chữ khi nhắn tin Facebook, Messenger trên Linux (ubuntu)

5.4K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Làm việc nhanh hơn với các phím tắt trên terminal

2.0K 8 0
8
Avatar

Các lệnh cơ bản trên Ubuntu

1.5K 2 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Permissions trong Command Line

1.0K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Giới thiệu về Elastic - PHẦN 1: Giới Thiệu cơ bản về Elastic Search Và Hướng dẫn cài đặt cơ bản (STEP-BY-STEP)

2.9K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.