unicorn

unicorn

Sort by: Newest posts
Avatar

Puma và Unicorn đâu là app server tốt hơn?

473 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Deploy ứng dụng rails với capistrano và unicorn

1.0K 2 0
4
Avatar

[AWS] Deploy App Angular 5 + Rails API lên AWS sử dụng Unicorn và Nginx

845 4 0
9
Avatar

Write Linux Init Script

1.2K 1 0
4
Avatar

Environment reloading with Unicorn and Dotenv

708 0 0
2
Avatar

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

796 16 0
8
Avatar

Deploy Rails App to Staging with Unicorn & Nginx & switch HTTP + HTTPS

436 8 2
  • Avatar
5
Avatar

Các lựa chọn khi deploy Ruby on Rails app

1.1K 5 0
6
Avatar

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

1.4K 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.