Ta Duy Anh

@ta.duy.anh

Học Redux bằng hướng dẫn dễ dàng nhất thế giới - Phần 2

278 7 0
13

Học Redux bằng hướng dẫn dễ dàng nhất thế giới - Phần 1

885 13 2
10

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

1588 15 7
18

Progressive Web App: Xoá nhoà khoảng cách giữa web và mobile apps

697 7 1
4

Giải thích về Javascript thời hiện đại cho khủng long

661 19 2
22

Hãy để code lên tiếng!

386 3 0
7

5 kĩ năng giải quyết vấn đề của một kĩ sư phần mềm giỏi

539 2 1
5

Guide cho Senior Engineer trong việc hướng dẫn người mới

207 6 0
11

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

2154 9 2
11

Cơ bản về Router trong Angular 2

1806 3 0
1

Note về lỗi liên quan đến zip timestamp khi deploy code dùng AWS CodeDeploy

37 1 0
2

Implement Form trong Angular 2 - cơ bản và hơn thế nữa - Part 1

286 0 0
1

Typography trong UI: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

442 1 0
1

Xây dựng form trong Angular 2 - Phần 1 : Dùng Template

679 0 0
0

Tính năng mới trong Developer Tools của Chrome 59

1029 4 0
5

Thiết lập CSS theo SMACSS

297 0 0
3

Trở thành Functional Programmer - Phần 6

770 6 3
3

Trở thành Functional Programmer - Phần 5

406 3 0
2

Trở thành Functional Programmer - Phần 4

685 3 0
2

Trở thành Functional Programmer - Phần 3

913 7 0
4