Ethereum

Ethereum

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Quorum, nền tảng dựa trên Ethereum dành cho doanh nghiệp

49 0 0
3

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

669 3 3
14

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

56 1 0
4

Hyperledger là gì ? Giới thiệu tổng quan về các dự án của hệ sinh thái Hyperledger

265 1 0
5

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

158 2 1
5

Ethereum smart contract fetch data from other blockchains and the World Wide Web with Provable

67 3 1
4

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

355 3 0
11

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

326 2 0
9

Ethereum hoạt động như thế nào ?

333 5 2
14

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

106 1 0
4

Plasma- Giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain (tiếp theo)

84 0 2
4

Sharding- giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain

143 0 1
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

157 0 0
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

202 0 0
2

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

368 4 1
16

Những điều nên biết về ERC721

95 1 3
4

A brief history of smart contract hack on ethereum

159 0 0
2

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

570 2 3
2

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 3: Crawl dữ liệu từ sàn Binance.com

871 1 0
2

[From Zero to DApp Programmer] Ethereum 101

355 3 1
4