Ethereum

Ethereum

Sort by: Newest posts

JSON RPC - Khi không còn phải phụ thuộc vào web3

367 3 0
8

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Cocos Creator

171 1 0
7

Giới thiệu Chainlink, giải pháp phi tập trung kết nối blockchain với dữ liệu bên ngoài

102 1 0
4

Giới thiệu về Quorum, nền tảng dựa trên Ethereum dành cho doanh nghiệp

100 0 0
3

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

739 3 3
14

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

68 1 0
4

Hyperledger là gì ? Giới thiệu tổng quan về các dự án của hệ sinh thái Hyperledger

427 1 0
5

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

261 2 1
6

Ethereum smart contract fetch data from other blockchains and the World Wide Web with Provable

87 3 1
5

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

489 3 0
11

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

419 2 0
9

Ethereum hoạt động như thế nào ?

433 5 2
14

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

120 1 0
4

Plasma- Giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain (tiếp theo)

91 0 2
4

Sharding- giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain

170 0 1
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

231 1 1
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

306 0 0
2

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

461 4 1
16

Những điều nên biết về ERC721

166 1 3
4

A brief history of smart contract hack on ethereum

164 0 0
2