Ethereum

Ethereum

Sort by: Newest posts

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

36 1 0
4

Hyperledger là gì ? Giới thiệu tổng quan về các dự án của hệ sinh thái Hyperledger

185 1 0
5

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

99 2 1
5

Ethereum smart contract fetch data from other blockchains and the World Wide Web with Provable

55 3 0
4

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

264 3 0
8

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

249 2 0
8

Ethereum hoạt động như thế nào ?

244 5 0
12

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

95 1 0
4

Plasma- Giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain (tiếp theo)

71 0 2
2

Sharding- giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain

131 0 1
4

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

111 0 0
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

149 0 0
2

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

332 4 1
16

Những điều nên biết về ERC721

81 1 3
4

A brief history of smart contract hack on ethereum

156 0 0
2

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

493 2 3
2

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 3: Crawl dữ liệu từ sàn Binance.com

829 1 0
2

[From Zero to DApp Programmer] Ethereum 101

349 3 1
4

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 5)

483 3 0
6

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

326 2 0
5