Viblo May Fest 2021

Kết hợp Primary keys cho ActiveRecords

65 1 0
0

Unit Test cho người mới bắt đầu - Dễ dàng hơn khi dùng Mockito

3.4K 1 0
2

Unit test cho Nodejs RESTful API với Mocha và Chai

11.2K 15 7
23

Tản mạn về Testing

1.3K 10 2
9

Các pattern của bộ tứ (Gang of Four) trong Kotlin

1.8K 5 0
3

UX Review - Viblo.asia có perfect?

602 7 11
17

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

8.8K 6 10
10

Security checklist cho web developer

1.0K 18 0
8

Ước tính chi phí và độ lớn của dự án theo cách của scrum

2.4K 9 2
3

Tối ưu tốc độ tải trang với Progressive rendering

989 5 0
5

https và SSL

8.3K 14 0
8

UX Review: Đừng tưởng to như Facebook mà ko mắc lỗi UX cơ bản

1.3K 6 4
16

Lập kế hoạch Test

1.6K 11 0
12

Kết hợp CLI trong quản lý công việc

3.5K 12 0
13

Model-View-ViewModel Achitecture in Android without Data Binding library

4.9K 7 8
11

Kotlin Coroutines: async/await trong Android

2.4K 5 0
7

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

263 6 1
7

Refactor rails

807 14 0
13

Một Số Method Và Phong Cách Code Hay Trong Rails

2.5K 10 0
10

Tại sao tôi lại chuyển từ Webpack sang Brunch?

1.1K 8 2
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.