Chung Minh Tú

@chungminhtu

Report

Máy tính hoạt động như thế nào?

404 10 0
13

Nghề lập trình 2018

964 17 6
12

Angular 4 từ A đến Z

2.2K 15 2
19

Tự động test (Automation Testing) cho trang web ASP.NET Core 2.0 (Phần 3: End-to-End Test)

277 1 0
3

Tự động test (Automation Testing) cho trang web ASP.NET Core 2.0 (Phần 2: Integration Test)

127 0 1
2

Tự động test (Automation Testing) cho trang web ASP.NET Core 2.0 (Phần 1: Unit Test)

455 4 1
8

Dùng NodeJS thêm sửa xóa file SQLite

425 1 0
3

Tay trắng làm nên một trang web cá nhân chuyên nghiệp không tốn một xu (Phần 2)

761 4 6
11

Tay trắng làm nên một trang web cá nhân chuyên nghiệp không tốn một xu

2.4K 26 26
27

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

1.3K 7 0
8

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

1.7K 17 8
20

Từ Javascript thuần đến RxJS (Phần 3)

1.1K 14 1
15

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ

4.4K 78 20
49

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

1.1K 0 10
3

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

1.6K 4 1
8

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

891 2 0
7

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

3.2K 5 20
6

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

3K 6 3
8

Phần 1: Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

7.2K 17 5
15

Giữ sức khỏe và giữ tập trung khi làm việc

582 9 4
16