Chung Minh Tú

@chungminhtu

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

462 4 0
3

Dùng thử xem Machine Learning có gì ghê gớm ?!?

Từ Javascript thuần đến RxJS (Phần 3)

422 8 0
8

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

525 2 0
7

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

311 1 0
5

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

1134 3 0
6

Phần 1: Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

Giữ sức khỏe và giữ tập trung khi làm việc

365 6 0
12

Từ Javascript thuần đến RxJS (Phần 2)

Từ Javascript thuần đến RxJS (Phần 1)

Bắt đầu học Javascript vào năm 2018 thì sẽ như nào?