blockchain basic

blockchain basic

Sort by: Newest posts

Xây dựng một blockchain đơn giản chỉ với 200 dòng code

213 0 0
2

Demo Blockchain với PHP

478 3 3
4

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 2

509 0 0
2

Những khái niệm cơ bản của blockchain

841 3 0
6

Tìm hiểu về blockchain bằng cách làm thử - Part 1

617 2 0
4

Ethereum : blockchains, digital assets, smart contracts, decentralized autonomous organizations (Phần 1)

333 3 0
2

BitcoinCore: triển khai và thử nghiệm

166 2 0
3

Phần 1: Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

10.8K 20 5
19

Xây dựng một Blockchain đơn giản (40 lines of code)

2.6K 4 4
2

blockchain basic