Bitcoin

Bitcoin

Sort by: Newest posts
Avatar

Cấu trúc dữ liệu Merkle Tree

218 0 1
  • Avatar
4
Avatar

[Blockchain] Road to Bitcoin

556 2 0
7
Avatar

Phân loại và tầm quan trọng của các node trong mạng blockchain

317 0 0
1
Avatar

Hashed TimeLock Contract (HTLC) giải pháp kết nối giữa các nền tảng blockchain

242 0 0
2
Avatar

The Science & Art Of Marketing Your ICO

65 0 0
1
Avatar

Bitcoin có thực sự ẩn danh ?

807 0 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Quá trình đào Bitcoin diễn ra như thế nào ?

2.7K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Cách Merkle tree giải quyết các vấn đề trong một mạng phân tán

1.0K 0 0
6
Avatar

Hướng dẫn xây dựng game trên Lightning network

281 0 0
4
Avatar

[BITCOIN] Polar 1 nốt nhạc setup xong lightning network

209 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Cơ chế " Provably fair " của những game gambling online

694 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Blockchain đơn giản từ 40 dòng code

1.2K 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Công nghệ Blockchain. Các ứng dụng của công nghệ chuỗi khối Blockchain

478 2 0
2
Avatar

[BITCOIN] Lightning Network toàn thư - hồi 2 : Giao tiếp với lightning network bằng gRPC !!!

77 0 0
2
Avatar

[BITCOIN] Lightning Network toàn thư - hồi 1 : Setting up local cluster

186 0 0
3
Avatar

[BITCOIN] BTCD là gì nó có ăn được không ?

293 0 1
  • Avatar
1
Avatar

[BITCOIN] Giải mã bí ẩn Lighting Network và cách thức hoạt động

229 1 0
5
Avatar

Bitcoin có phải là Blockchain? Các ứng dụng thực tế của Blockchain là gì?

283 0 0
0
Avatar

Hiểu Một Cách Tổng Quát Về Các Giao Dịch Trong Bitcoin

569 2 0
9
Avatar

A Definitive Guide: what are Smart Contract Development and Its Use cases?

50 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.