Deployment

Deployment

Sort by: Newest posts

[Kubernetes] So sánh giữa Deployments, StatefulSets và DaemonSets. Khi nào nên sử dụng chúng?

106 0 1
6

Deploy App with Kubernetes to GCP

124 1 0
1

AI Deployment in Production _ phần 1

179 0 0
2

Deploy dự án Ruby on Rails trên Amazon ECS - Part 1: Ý tưởng

1.2K 2 1
5

Infrastructure as Code là gì ? tại sao lại chọn Terraform ?

4.4K 10 1
8

Làm gì khi service của VPS stop không rõ nguyên nhân và cách phòng tránh.

579 2 2
3

Bảo mật VPS – Những việc cần làm ngay sau khi khởi tạo

553 2 1
1

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

1.4K 10 9
15

Kubernetes: An Intro to Scalable Deployment in Production - Part 2

145 1 0
2

Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ deploy project Laravel

387 3 0
8

Deploying Rails/React App to Heroku

569 0 0
1

Kubernetes: An Intro to Scalable Deployment in Production - Part 1

149 1 0
3

Sử dụng New Relic để monitoring khi deploy và performance của những transaction quan trọng

222 2 0
2

MySQL: Deployment

216 1 1
3

Làm thế nào để tự động deploy một ứng dụng Vue/React/Angular lên server?

2.9K 4 5
4

Deploy Your PHP Application With Rocketeer

298 1 1
5

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

3.3K 12 0
21

Deploy Rails project to AWS EC2 using Capistrano, Puma and Nginx

914 2 0
5

AWS EC2 Managed Host Using Docker Machine

411 5 0
2