IoT

IoT

Sort by: Newest posts
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

1.5K 1 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về MQTT Mosquitto broker và cách cài đặt

4.9K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT

9.8K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 4)

342 0 0
2
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 3)

230 0 0
2
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 2)

268 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 1)

662 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tự đo chỉ số ô nhiễm không khí tại nhà với sensor và Raspberry Pi

2.3K 21 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
65
Avatar

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

165 2 2
 • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về Home Assistant

1.2K 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về IOT testing

828 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

505 0 0
0
Avatar

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

114 0 0
1
Avatar

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

1.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

827 1 1
 • Avatar
7
Avatar

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

2.1K 0 0
1
Avatar

IoT cho người mới bắt đầu

760 2 0
5
Avatar

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

154 0 0
0
Avatar

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

227 1 0
0
Avatar

Smart Home Basic With Rails App

270 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.