IoT

IoT

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

441 0 11
5

Tìm hiểu về MQTT Mosquitto broker và cách cài đặt

1.5K 0 0
5

MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT

3.4K 3 0
7

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 4)

255 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 3)

154 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 2)

188 0 1
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 1)

383 1 3
3

Tự đo chỉ số ô nhiễm không khí tại nhà với sensor và Raspberry Pi

1.7K 17 11
60

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

115 2 2
3

Giới thiệu về Home Assistant

879 0 0
0

Tìm hiểu về IOT testing

605 0 0
0

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

393 0 0
0

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

111 0 0
1

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

1.2K 1 1
7

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

617 1 1
7

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

1.6K 0 0
1

IoT cho người mới bắt đầu

651 2 0
5

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

129 0 0
0

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

200 1 0
0

Smart Home Basic With Rails App

229 1 0
1