IoT

IoT

Sort by: Newest posts
Avatar

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

1.1K 1 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về MQTT Mosquitto broker và cách cài đặt

3.6K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT

7.6K 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 4)

329 0 0
2
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 3)

215 0 0
2
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 2)

240 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 1)

577 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tự đo chỉ số ô nhiễm không khí tại nhà với sensor và Raspberry Pi

2.2K 21 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
65
Avatar

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

142 2 2
 • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về Home Assistant

1.1K 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về IOT testing

749 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

466 0 0
0
Avatar

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

113 0 0
1
Avatar

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

1.6K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

726 1 1
 • Avatar
7
Avatar

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

2.0K 0 0
1
Avatar

IoT cho người mới bắt đầu

719 2 0
5
Avatar

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

148 0 0
0
Avatar

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

212 1 0
0
Avatar

Smart Home Basic With Rails App

258 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.