IoT

Internet of Thing (IoT): Thách thức, công cụ và phương pháp thử nghiệm

40 1 0
0

Lời giải thích đơn giản cho 'The Internet Of Things'

65 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

213 1 0
6

Sơ lược về IOT - Giới thiệu project điều khiển các thiết bị trong nhà với ESP8266, kiến trúc và cách cài đặt

357 0 1
4

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

526 2 0
5

Các thiết bị IOT kết nối internet như thế nào?

576 3 0
7

Thiết kế hệ thống báo cháy

272 2 0
5

Wemos update firmware qua mạng (phần 5)

113 2 1
5

Wemos authenticate qua laravel (phần 4.4 - Server kết nối với Wemos)

218 1 0
6

Hệ thống tưới tự động và giám sát nhà kính từ internet IoT

819 3 1
3

Wemos authenticate qua laravel (phần 4.3 - Tìm hiểu GET và POST trong Wemos)

255 2 0
2

Wemos authenticate qua laravel (phần 4.2 - Server kết nối với web client)

284 2 0
4

Wemos authenticate qua laravel (phần 4.1 - tạo server)

258 3 0
4

Wemos kết nối socket.io (phần 3)

1154 5 4
9

Mình đã làm bể cá thông minh như thế nào - Giới thiệu phần cứng - Wemos (phần 2)

1019 3 10
8

Mình đã làm bể cá thông minh như thế nào (phần 1)

2477 16 13
35

Việt Nam chịu tấn công mạng qua IoT nhiều thứ hai thế giới

106 0 0
0

Tổng quan về hệ thống platform OM2M trong Internet of Things

318 0 0
0

Why We Need Modern Big Data Integration Platform

159 0 0
0

7 nguyên tắc thiết kế cho IoT

366 2 0
1