IoT

IoT

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

693 0 11
6

Tìm hiểu về MQTT Mosquitto broker và cách cài đặt

2.1K 1 1
6

MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT

4.6K 3 1
7

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 4)

283 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 3)

177 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 2)

203 0 1
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 1)

452 1 3
3

Tự đo chỉ số ô nhiễm không khí tại nhà với sensor và Raspberry Pi

1.7K 18 11
60

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

125 2 2
3

Giới thiệu về Home Assistant

985 0 0
0

Tìm hiểu về IOT testing

657 0 0
0

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

412 0 0
0

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

111 0 0
1

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

1.3K 1 1
7

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

660 1 1
7

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

1.8K 0 0
1

IoT cho người mới bắt đầu

671 2 0
5

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

133 0 0
0

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

203 1 0
0

Smart Home Basic With Rails App

240 1 0
1