IoT

Tìm hiểu về Home Assistant - Tự động hoá ngôi nhà của bạn

80 0 1
4

Giới thiệu về Home Assistant

49 0 0
0

Tìm hiểu về IOT testing

57 0 0
0

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

87 0 0
0

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

92 0 0
1

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

259 1 1
6

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

209 1 1
7

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

405 0 0
1

IoT cho người mới bắt đầu

404 2 0
4

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

57 0 0
0

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

112 1 0
0

Smart Home Basic With Rails App

98 1 0
1

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

355 2 0
1

Kết nối các thiết bị Android Things với smartphone bằng Nearby Connections Api

104 1 0
2

Internet of Things (IoT) Testing : Những thách thức, Công cụ và Phương pháp tiếp cận

730 0 0
2

Tại sao AI và IoT cần làm việc như một chiếc xe đạp đôi?

376 1 1
0

Raspberry Pi 3 - chiếc máy tính nhỏ nhưng có võ

2.3K 0 0
2

Internet of Thing (IoT): Thách thức, công cụ và phương pháp thử nghiệm

555 1 0
0

Lời giải thích đơn giản cho 'The Internet Of Things'

234 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

373 1 0
7