IoT

IoT

Sort by: Newest posts

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 4)

113 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 3)

73 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 2)

91 0 1
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 1)

133 1 3
3

Tự đo chỉ số ô nhiễm không khí tại nhà với sensor và Raspberry Pi

1.4K 17 11
60

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

74 2 2
3

Giới thiệu về Home Assistant

506 0 0
0

Tìm hiểu về IOT testing

378 0 0
0

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

268 0 0
0

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

98 0 0
1

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

691 1 1
7

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

407 1 1
7

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

1.1K 0 0
1

IoT cho người mới bắt đầu

529 2 0
5

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

92 0 0
0

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

171 1 0
0

Smart Home Basic With Rails App

176 1 0
1

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

400 2 0
1

Kết nối các thiết bị Android Things với smartphone bằng Nearby Connections Api

188 1 0
2

Internet of Things (IoT) Testing : Những thách thức, Công cụ và Phương pháp tiếp cận

1.2K 0 0
2