IoT

IoT

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn convert TF Lite không vấp lỗi :D

924 1 11
7

Tìm hiểu về MQTT Mosquitto broker và cách cài đặt

2.8K 1 1
6

MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT

5.9K 3 1
8

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 4)

308 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 3)

198 0 0
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 2)

220 0 1
2

Smart Home - Control everythings with ESP8266 Series (Phần 1)

506 1 3
3

Tự đo chỉ số ô nhiễm không khí tại nhà với sensor và Raspberry Pi

2.1K 21 11
65

IoT Healthcare: Revolution in the Industry

136 2 2
4

Giới thiệu về Home Assistant

1.0K 0 0
0

Tìm hiểu về IOT testing

698 0 0
0

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

427 0 0
0

Top Trends IT Pros Should Be Considered As Dominant In 2019

113 0 0
1

Tạo bộ bấm chuông giành quyền trả lời sử dụng wemos d1 mini - Xử lý bất đồng bộ trên Esp8266, có hay không?

1.4K 1 1
7

Xu hướng định hình tương lai của phát triển Web

692 1 1
7

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

1.9K 0 0
1

IoT cho người mới bắt đầu

696 2 0
5

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

142 0 0
0

IOT + NFC: Bốn lý do tại sao IOT cần NFC

209 1 0
0

Smart Home Basic With Rails App

250 1 0
1