Evaluation metrics

Evaluation metrics

Sort by: Newest posts
Avatar

Heuristic evaluation UX (P1) - Thước đo độ "thân thiện" của sản phẩm

1.1K 1 0
1
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

21.8K 13 5
  • Avatar
  • Avatar
20

Evaluation metrics


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.