viettq

viettq

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Hết Tết rồi update CV thôi!

1.3K 58 0
70
Avatar

Nhảy việc là một nghệ thuật

5.0K 60 10
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Năm mới nói chuyện về lương thưởng

2.7K 65 13
 • Avatar
 • Avatar
105
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Secrets

2.1K 36 0
39
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Configmaps

981 36 3
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

[CKA] Review kỳ thi CKA và kinh nghiệm xương máu rút ra sau khi thi

3.9K 35 10
 • Avatar
 • Avatar
51
Avatar

[K8S basic] Kubernetes StatefulSet

1.5K 37 2
 • Avatar
 • Avatar
43
Avatar

[K8S basic] Kubernetes storage

2.0K 38 2
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

[K8S] Phần 20 - Thêm/xóa node với Kubernetes Cluster

2.3K 38 0
39
Avatar

[K8S basic] Practice Test 01

1.2K 36 0
44
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Services

2.8K 38 0
57
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Deployments and ReplicaSet

3.1K 38 5
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Pods

2.5K 31 2
 • Avatar
 • Avatar
51
Avatar

[K8S basic] Làm việc với Node trên k8s

3.6K 37 1
 • Avatar
57
Avatar

[K8S basic] Cài đặt Lab kubernetes - phần 2

6.6K 49 8
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

[K8S basic] Cài đặt Lab kubernetes - phần 1

7.5K 50 10
 • Avatar
 • Avatar
63
Avatar

[K8S] Phần 18 - Phân quyền sử dụng Jenkins cho nhiều môi trường

2.6K 41 5
 • Avatar
 • Avatar
58
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

11.7K 45 21
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

[K8S] Phần 16 - Hướng dẫn đóng gói ứng dụng thành helmchart để triển khai lên kubernetes

8.8K 31 11
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

[K8S] Phần 15 - Triển khai ứng dụng NodeJS lên K8S

4.2K 34 21
 • Avatar
 • Avatar
49
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí