viettq

viettq

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Configmaps

60 0 3
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

[CKA] Review kỳ thi CKA và kinh nghiệm xương máu rút ra sau khi thi

189 0 6
Avatar

[K8S basic] Kubernetes StatefulSet

292 12 2
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

[K8S basic] Kubernetes storage

366 25 1
  • Avatar
31
Avatar

[K8S] Phần 20 - Thêm/xóa node với Kubernetes Cluster

589 37 0
37
Avatar

[K8S basic] Practice Test 01

368 35 0
41
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Services

570 35 0
46
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Deployments and ReplicaSet

634 34 5
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Pods

800 30 0
38
Avatar

[K8S basic] Làm việc với Node trên k8s

913 37 0
49
Avatar

[K8S basic] Cài đặt Lab kubernetes - phần 2

1.7K 46 6
Avatar

[K8S basic] Cài đặt Lab kubernetes - phần 1

2.9K 46 8
Avatar

[K8S] Phần 18 - Phân quyền sử dụng Jenkins cho nhiều môi trường

1.6K 41 4
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

4.5K 39 19
Avatar

[K8S] Phần 16 - Hướng dẫn đóng gói ứng dụng bằng helm và cài đặt lên Kubernetes

1.9K 29 4
Avatar

[K8S] Phần 15 - Triển khai ứng dụng NodeJS lên K8S

2.1K 34 20
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí