Data Analytics

Data Analytics

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự ra đời của Big Data - [Data Analyst Series]

166 24 0
8
Avatar

Data Sources - [Data Analyst Series]

73 23 0
7
Avatar

Data Repository - [Data Analyst Series]

72 23 0
7
Avatar

Các kiểu dữ liệu - Types of Data - [Data Analyst Series]

102 23 0
8
Avatar

Nhiệm vụ và các kỹ năng của một Data Analyst - [Data Analyst Series]

76 23 0
7
Avatar

Data Analysis là gì? - [Data Analyst Series]

92 23 0
7
Avatar

[Python Library Series] Pandas Tutorial for Beginners Part 2

154 0 0
3
Avatar

[Python Library Series] Pandas Tutorial for Beginners Part 1

131 0 0
4
Avatar

Giới thiệu về Metabase - công cụ hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu

1.7K 3 0
8
Avatar

LISTAGG

859 0 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tips! Tips! Tips sử dụng pandas vừa nhanh vừa hữu ích khi EDA dữ liệu.

354 3 0
9
Avatar

Xử lý missing data trong Data analysis

7.6K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Analytic cho người nông dân: Bài toán đếm số

1.3K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Hệ thống analytic "sương sương" từ dữ liệu 30 triệu người dùng

4.0K 41 16
  • Avatar
  • Avatar
54
Avatar

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

600 0 0
0
Avatar

Hit targets with Data Analytics

136 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.