Data Analytics

Data Analytics

Sort by: Newest posts
Avatar

Data Modeling là gì? Lợi ích mà data modeling?

439 1 0
2
Avatar

Làm sao để có tư duy phân tích dữ liệu tốt?

23 0 0
1
Avatar

11 bước để Triển khai kho dữ liệu (DWH)

134 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Kiến thức cơ bản về kiến trúc DWH: Data Warehouse Architecture

549 3 1
  • Avatar
4
Avatar

MetaData là gì? MetaData cần thiết trong Data Warehouse không ?

134 0 0
2
Avatar

Data Mart là gì? Tìm hiểu tổng quan về Data mart

100 0 0
1
Avatar

Data Warehouse và những kiến thức cơ bản nhất

187 0 0
1
Avatar

Data Warehouse là gì? Top 7 ứng dụng quan trọng của kho dữ liệu

196 1 0
2
Avatar

Phân biệt: Database, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Data Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh

1.1K 10 1
  • Avatar
4
Avatar

Sự ra đời của Big Data - [Data Analyst Series]

300 24 0
8
Avatar

Data Sources - [Data Analyst Series]

207 23 0
7
Avatar

Data Repository - [Data Analyst Series]

190 24 0
7
Avatar

Các kiểu dữ liệu - Types of Data - [Data Analyst Series]

749 23 0
8
Avatar

Nhiệm vụ và các kỹ năng của một Data Analyst - [Data Analyst Series]

263 23 0
8
Avatar

Data Analysis là gì? - [Data Analyst Series]

301 23 0
7
Avatar

[Python Library Series] Pandas Tutorial for Beginners Part 2

197 0 0
3
Avatar

[Python Library Series] Pandas Tutorial for Beginners Part 1

155 0 0
4
Avatar

Giới thiệu về Metabase - công cụ hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu

2.7K 3 0
8
Avatar

LISTAGG

1.5K 0 4
Avatar

Tips! Tips! Tips sử dụng pandas vừa nhanh vừa hữu ích khi EDA dữ liệu.

531 4 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.