Data Analytics

Data Analytics

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về Metabase - công cụ hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu

74 1 0
7
Avatar

LISTAGG

161 0 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tips! Tips! Tips sử dụng pandas vừa nhanh vừa hữu ích khi EDA dữ liệu.

221 2 0
8
Avatar

Xử lý missing data trong Data analysis

4.1K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Analytic cho người nông dân: Bài toán đếm số

961 9 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Hệ thống analytic "sương sương" từ dữ liệu 30 triệu người dùng

3.5K 37 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

Làm thế nào để cải thiện ứng dụng IoT với phân tích dữ liệu?

466 0 0
0
Avatar

Hit targets with Data Analytics

130 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.