Automation

Automation

Sort by: Newest posts
Avatar

Mình đã vừa khai bút đầu xuân và đi countdown đón giao thừa như thế nào

91 1 3
Avatar

Tự động hóa - IoT Tích hợp để đưa hệ thống điều khiển lên mây

222 1 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Hướng dẫn cào dữ liệu từ nguồn trên web với Puppeteer

1.0K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

AI

57 0 0
1
Avatar

Cài đặt đơn giản automating publishing Flutter app lên Google Play bằng Github Actions

304 1 0
2
Avatar

Các loại automation framework hay gặp

837 1 0
2
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo Counter trong Jmeter

169 0 0
0
Avatar

Sử dụng ADB để tạo một số Automation Tool thú vị trên điện thoại Android

8.7K 13 2
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Cypress - Công cụ kiểm thử thế hệ tiếp theo

1.4K 0 0
1
Avatar

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

455 0 0
2
Avatar

Làm việc với pseudo-elements (phần tử giả) trong Selenium

541 0 0
1
Avatar

Sử dụng Google SpreadSheet (Google Sheet) để thực hiện data-driven testing trong Selenium Java

1.4K 5 0
6
Avatar

Tạo một trợ lý ảo trên facebook tự động gửi tin tức mới nhất hằng ngày bằng python selenium

3.4K 5 10
Avatar

Brity RPA là gì? Hướng dẫn dùng Brity Works Designer làm một Workflow Automation đơn giản

1.3K 0 0
1
Avatar

Page Object Model (POM) trong Selenium

1.0K 0 0
1
Avatar

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (II)

571 0 0
1
Avatar

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

1.2K 0 0
0
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

941 0 0
1
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

1.2K 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

684 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.