+11

Top Các Lỗ Hổng Bảo Mật (1) SQL Injection

I. Giới thiệu

Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một lỗ hổng bảo mật cực kỳ nguy hiểm trong ứng dụng web - SQL Injection. Đây là một vấn đề mà bất kỳ lập trình viên web nào cũng cần phải nắm rõ để bảo vệ ứng dụng của mình.

1. Định nghĩa SQL Injection

SQL Injection là một kỹ thuật tấn công mà kẻ tấn công có thể chèn hoặc "tiêm" (inject) các câu lệnh SQL độc hại vào ứng dụng thông qua đầu vào của người dùng. Nếu ứng dụng không được bảo vệ đúng cách, những câu lệnh SQL này có thể được thực thi trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

2. Tầm quan trọng của việc phòng chống SQL Injection

Việc phòng chống SQL Injection là cực kỳ quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến bảo mật dữ liệu của ứng dụng. Một ứng dụng dễ bị tấn công SQL Injection có thể bị khai thác để:

 • Đánh cắp thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân của người dùng
 • Sửa đổi hoặc xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Thực thi các câu lệnh quản trị trên cơ sở dữ liệu
 • Trong một số trường hợp, có thể dẫn đến việc chiếm quyền điều khiển máy chủ

3. Tác hại của SQL Injection đối với ứng dụng web

SQL Injection có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho ứng dụng web:

 1. Mất mát dữ liệu: Kẻ tấn công có thể xóa hoặc sửa đổi dữ liệu quan trọng trong cơ sở dữ liệu.

 2. Rò rỉ thông tin: Thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin tài chính có thể bị đánh cắp.

 3. Ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu: Dữ liệu có thể bị thay đổi, làm sai lệch thông tin.

 4. Mất quyền kiểm soát: Trong trường hợp nghiêm trọng, kẻ tấn công có thể chiếm quyền điều khiển toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc thậm chí là máy chủ.

 5. Thiệt hại về uy tín và tài chính: Các cuộc tấn công thành công có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp, dẫn đến mất khách hàng và thiệt hại tài chính.

Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn có một ứng dụng web bán hàng. Nếu bị tấn công SQL Injection, kẻ xấu có thể:

// Giả sử đây là câu query gốc
const query = `SELECT * FROM products WHERE category = '${userInput}'`;

// Kẻ tấn công có thể nhập vào:
const maliciousInput = "' OR '1'='1";

// Kết quả là câu query trở thành:
// SELECT * FROM products WHERE category = '' OR '1'='1'
// Câu query này sẽ trả về TẤT CẢ sản phẩm, bất kể category là gì

Đó mới chỉ là một ví dụ đơn giản. Trong thực tế, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều.

II. Cơ chế hoạt động của SQL Injection

Để phòng chống SQL Injection hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó. Hãy cùng mình đi sâu vào chi tiết nhé!

1. Nguyên lý cơ bản

SQL Injection xảy ra khi ứng dụng không kiểm tra và xử lý đúng cách dữ liệu đầu vào từ người dùng trước khi đưa vào câu truy vấn SQL. Kẻ tấn công lợi dụng điều này để chèn mã độc vào input, thay đổi cấu trúc và ý nghĩa của câu truy vấn gốc.

Ví dụ, xét đoạn code sau trong Express:

app.get('/user', (req, res) => {
 const userId = req.query.id;
 const query = `SELECT * FROM users WHERE id = ${userId}`;
 db.query(query, (err, results) => {
  if (err) throw err;
  res.json(results);
 });
});

Nếu kẻ tấn công truyền vào userId1 OR 1=1, câu query sẽ trở thành:

SELECT * FROM users WHERE id = 1 OR 1=1

Câu query này sẽ trả về tất cả user trong database, không chỉ user có id là 1.

2. Các loại SQL Injection phổ biến

Error-based SQL Injection

Đây là kỹ thuật khai thác lỗi SQL Injection dựa trên thông báo lỗi mà database trả về. Kẻ tấn công sẽ cố tình tạo ra lỗi để thu thập thông tin về cấu trúc database.

Ví dụ:

// Giả sử đây là route xử lý đăng nhập
app.post('/login', (req, res) => {
 const { username, password } = req.body;
 const query = `SELECT * FROM users WHERE username = '${username}' AND password = '${password}'`;
 // Thực thi query và xử lý kết quả
});

// Kẻ tấn công có thể nhập username là: admin' AND (SELECT 1 FROM (SELECT COUNT(*), CONCAT(VERSION(), FLOOR(RAND(0)*2)) AS x FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES GROUP BY x) y) --
// Câu lệnh này sẽ gây ra lỗi và có thể tiết lộ thông tin về phiên bản database

Union-based SQL Injection

Loại tấn công này sử dụng toán tử UNION để kết hợp kết quả của câu truy vấn độc hại với câu truy vấn gốc.

// Route để lấy thông tin sản phẩm
app.get('/product', (req, res) => {
 const productId = req.query.id;
 const query = `SELECT name, description FROM products WHERE id = ${productId}`;
 // Thực thi query và xử lý kết quả
});

// Kẻ tấn công có thể nhập productId là: 1 UNION SELECT username, password FROM users --
// Câu query này sẽ trả về thông tin sản phẩm kèm theo username và password của tất cả user

Blind SQL Injection

Đây là kỹ thuật được sử dụng khi ứng dụng không hiển thị thông báo lỗi hoặc kết quả truy vấn trực tiếp. Kẻ tấn công phải dựa vào các phản hồi gián tiếp của ứng dụng để suy luận về cấu trúc và dữ liệu trong database.

// Route kiểm tra user tồn tại
app.get('/check-user', (req, res) => {
 const username = req.query.username;
 const query = `SELECT * FROM users WHERE username = '${username}'`;
 db.query(query, (err, results) => {
  if (results.length > 0) {
   res.json({ exists: true });
  } else {
   res.json({ exists: false });
  }
 });
});

// Kẻ tấn công có thể sử dụng các câu truy vấn như:
// admin' AND SUBSTRING((SELECT password FROM users WHERE username = 'admin'), 1, 1) = 'a
// Bằng cách thử lần lượt các ký tự, kẻ tấn công có thể dần dần tìm ra password

3. Ví dụ minh họa về một cuộc tấn công SQL Injection

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể về cách SQL Injection có thể được thực hiện:

// Route đăng nhập không an toàn
app.post('/login', (req, res) => {
 const { username, password } = req.body;
 const query = `SELECT * FROM users WHERE username = '${username}' AND password = '${password}'`;
 
 db.query(query, (err, results) => {
  if (err) {
   res.status(500).json({ error: 'Internal Server Error' });
  } else if (results.length > 0) {
   res.json({ success: true, message: 'Login successful' });
  } else {
   res.json({ success: false, message: 'Invalid credentials' });
  }
 });
});

// Kẻ tấn công có thể nhập:
// username: admin' --
// password: bất kỳ giá trị nào

// Câu query sẽ trở thành:
// SELECT * FROM users WHERE username = 'admin' -- AND password = 'bất kỳ giá trị nào'
// Phần sau dấu -- sẽ bị coi là comment và bị bỏ qua, cho phép đăng nhập mà không cần mật khẩu

Qua những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy SQL Injection có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc của ứng dụng và cách xử lý input. Trong phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ các best practice để phòng chống SQL Injection trong Nodejs Express. Hãy cùng tìm hiểu để bảo vệ ứng dụng của chúng ta khỏi loại tấn công nguy hiểm này nhé!

III. Các best practice phòng chống SQL Injection trong Nodejs Express

Sau khi đã hiểu rõ về cơ chế hoạt động của SQL Injection, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các best practice để phòng chống lỗ hổng nguy hiểm này trong Nodejs Express nhé. Mình sẽ chia sẻ 7 cách hiệu quả mà bất kỳ developer nào cũng nên áp dụng để bảo vệ ứng dụng của mình.

1. Không bao giờ tin tưởng dữ liệu đầu vào từ người dùng

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong bảo mật web nói chung và phòng chống SQL Injection nói riêng. Bạn phải luôn coi mọi dữ liệu từ người dùng là không đáng tin cậy và có thể chứa mã độc. Điều này bao gồm:

 • Dữ liệu từ form nhập liệu
 • Tham số trên URL
 • Dữ liệu trong cookie
 • Dữ liệu từ các API bên ngoài

Ví dụ, thay vì làm thế này:

const userId = req.params.id;
const query = `SELECT * FROM users WHERE id = ${userId}`; // Không bao giờ làm như thế này

Hãy luôn validate và sanitize dữ liệu đầu vào:

const userId = parseInt(req.params.id, 10);
if (isNaN(userId)) {
 throw new Error('Invalid user ID');
}
const query = 'SELECT * FROM users WHERE id = ?';
db.query(query, [userId], (err, results) => {
 // Xử lý kết quả
});

Thật sự hằng ngày mình thường phải review rất nhiều source code của các bạn junior trong công ty, nếu code có implement phần back-end thì đầu bảng mình sẽ check xem có sử dụng String Template hay không. Vì những vị trí này là những vị trí đầu bảng có khả năng gây ra lỗ hổng SQL Injection. Có thể đó là chủ ý của các bạn ấy muốn thể hiện cái "tôi" của mình là OK em xài vậy nhưng e hiểu là nó không bị SQL Injection, em hoàn toàn control được nó. OK mình cũng tôn trọng thôi tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn dùng String Template mà không biết nó có thể bị SQL Injection. Và mình sẽ giải thích cho họ biết vì sao nó có thể bị SQL Injection.

2. Sử dụng Prepared Statements và Parameterized Queries

Đây là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn SQL Injection. Thay vì nối chuỗi để tạo câu query, chúng ta sẽ sử dụng các placeholder và truyền tham số riêng biệt.

Cái này cũng giống cái trên thôi. Tuy nhiên cái gì quan trọng thì nhắc lại 2 lần 😄

Cách thức hoạt động

Khi sử dụng prepared statements, câu lệnh SQL được gửi đến database server trước, sau đó các tham số được truyền vào sau. Điều này đảm bảo rằng các tham số luôn được xử lý như dữ liệu, không bao giờ được thực thi như mã SQL.

Ví dụ code minh họa

Thay vì làm thế này:

const name = req.body.name;
const email = req.body.email;
const query = `INSERT INTO users (name, email) VALUES ('${name}', '${email}')`;
db.query(query, (err, result) => {
 // Xử lý kết quả
});

Hãy sử dụng prepared statement như sau:

const name = req.body.name;
const email = req.body.email;
const query = 'INSERT INTO users (name, email) VALUES (?, ?)';
db.query(query, [name, email], (err, result) => {
 // Xử lý kết quả
});

3. Sử dụng ORM (Object-Relational Mapping)

ORM là một kỹ thuật lập trình cho phép chúng ta tương tác với database thông qua các đối tượng và phương thức, thay vì viết các câu query SQL trực tiếp. Điều này không chỉ giúp code dễ đọc và bảo trì hơn, mà còn tự động xử lý việc escape các tham số, giảm nguy cơ SQL Injection.

Giới thiệu về ORM

Trong Node.js, có nhiều ORM phổ biến như Sequelize, TypeORM, Prisma. Các ORM này cung cấp một lớp trừu tượng giữa code và database, tự động xử lý nhiều vấn đề bảo mật.

Ví dụ sử dụng Sequelize trong Express

const { Sequelize, Model, DataTypes } = require('sequelize');
const sequelize = new Sequelize('database', 'username', 'password', {
 host: 'localhost',
 dialect: 'mysql'
});

class User extends Model {}
User.init({
 name: DataTypes.STRING,
 email: DataTypes.STRING
}, { sequelize, modelName: 'user' });

// Sử dụng trong route
app.post('/user', async (req, res) => {
 try {
  const user = await User.create(req.body);
  res.json(user);
 } catch (error) {
  res.status(400).json({ error: error.message });
 }
});

Trong ví dụ này, Sequelize tự động xử lý việc escape các tham số, giúp phòng chống SQL Injection một cách hiệu quả.

4. Validate và sanitize dữ liệu đầu vào

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất để phòng chống SQL Injection là luôn validate và sanitize dữ liệu đầu vào từ người dùng. Trong Node.js Express, chúng ta có thể sử dụng các thư viện mạnh mẽ để thực hiện điều này.

Sử dụng thư viện validator

Thư viện express-validator là một lựa chọn tuyệt vời để validate dữ liệu trong Express. Nó cung cấp một loạt các hàm kiểm tra và sanitize dữ liệu.

const { body, validationResult } = require('express-validator');

app.post('/user', [
 body('username').isLength({ min: 5 }).trim().escape(),
 body('email').isEmail().normalizeEmail(),
 body('password').isLength({ min: 6 }),
], (req, res) => {
 const errors = validationResult(req);
 if (!errors.isEmpty()) {
  return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
 }
 
 // Xử lý dữ liệu đã được validate
});

Ví dụ code validate dữ liệu

Hãy xem một ví dụ cụ thể về cách validate và sanitize dữ liệu trong một route:

const express = require('express');
const { body, validationResult } = require('express-validator');
const app = express();

app.use(express.json());

app.post('/product', [
 body('name').trim().isLength({ min: 3 }).withMessage('Tên sản phẩm phải có ít nhất 3 ký tự'),
 body('price').isFloat({ min: 0 }).withMessage('Giá phải là số dương'),
 body('description').optional().trim().escape(),
], (req, res) => {
 const errors = validationResult(req);
 if (!errors.isEmpty()) {
  return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
 }

 // Dữ liệu đã được validate, tiếp tục xử lý
 const { name, price, description } = req.body;
 // Thêm sản phẩm vào database
 res.status(201).json({ message: 'Sản phẩm đã được tạo' });
});

5. Sử dụng Stored Procedures

Stored Procedures là một cách hiệu quả để tăng cường bảo mật cho ứng dụng của bạn khi tương tác với cơ sở dữ liệu.

Lợi ích của Stored Procedures

 • Tách biệt logic truy vấn database khỏi code ứng dụng
 • Giảm thiểu nguy cơ SQL Injection vì tham số được xử lý an toàn
 • Tăng hiệu suất vì stored procedures được biên dịch sẵn

Ví dụ sử dụng Stored Procedures trong Express

const mysql = require('mysql2/promise');

const pool = mysql.createPool({
 host: 'localhost',
 user: 'your_username',
 password: 'your_password',
 database: 'your_database',
});

app.post('/user', async (req, res) => {
 try {
  const { username, email } = req.body;
  const [results] = await pool.execute('CALL CreateUser(?, ?)', [username, email]);
  res.json({ message: 'User created successfully', userId: results[0][0].userId });
 } catch (error) {
  res.status(500).json({ error: 'An error occurred' });
 }
});

6. Giới hạn quyền truy cập database

Việc giới hạn quyền truy cập database là một phần quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn.

Principle of least privilege

Nguyên tắc này đảm bảo rằng mỗi tài khoản database chỉ có quyền tối thiểu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của nó.

Cách cấu hình quyền truy cập trong MySQL/PostgreSQL

Ví dụ với MySQL:

-- Tạo user mới
CREATE USER 'app_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';

-- Cấp quyền cụ thể
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON your_database.* TO 'app_user'@'localhost';

-- Không cho phép xóa dữ liệu
REVOKE DELETE ON your_database.* FROM 'app_user'@'localhost';

Trong ứng dụng Node.js, bạn sẽ sử dụng tài khoản app_user này để kết nối đến database.

7. Sử dụng WAF (Web Application Firewall)

WAF là một lớp bảo vệ bổ sung cho ứng dụng web của bạn, giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL Injection.

Giới thiệu về WAF

WAF hoạt động bằng cách phân tích các request HTTP/HTTPS và áp dụng một bộ quy tắc để xác định và chặn các request độc hại.

Một số WAF phổ biến cho Node.js

 1. Helmet: Một middleware bảo mật cho Express
 • Helmet không trực tiếp ngăn chặn SQL Injection, mà tập trung vào việc thiết lập các HTTP headers bảo mật.

 • Tuy nhiên, nó có thể giúp giảm thiểu một số vector tấn công liên quan đến SQL Injection bằng cách:

  • Thiết lập Content Security Policy để hạn chế nguồn tài nguyên được phép tải.
  • Ngăn chặn clickjacking có thể được sử dụng để lừa người dùng thực hiện các hành động không mong muốn.
  const helmet = require('helmet');
  app.use(helmet());
  
 1. express-rate-limit: Giới hạn số lượng request từ một IP
 • Không trực tiếp ngăn chặn SQL Injection, nhưng có thể làm chậm hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công brute-force SQL Injection.

 • Bằng cách giới hạn số lượng request từ một IP trong một khoảng thời gian, nó có thể:

  • Làm chậm quá trình thử nghiệm các payload SQL Injection của kẻ tấn công.
  • Ngăn chặn các cuộc tấn công tự động gửi nhiều request độc hại liên tục.
  const rateLimit = require('express-rate-limit');
  
  const limiter = rateLimit({
   windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 phút
   max: 100 // giới hạn mỗi IP tối đa 100 requests trong 15 phút
  });
  
  app.use(limiter);
  
 1. Cloudflare: Một dịch vụ WAF cloud-based, bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi nhiều loại tấn công khác nhau.
 • Sử dụng các quy tắc và mô hình bảo mật để phát hiện và chặn các mẫu SQL Injection phổ biến.
 • Phân tích các tham số trong URL, headers và body của request để tìm các chuỗi SQL đáng ngờ.
 • Sử dụng các kỹ thuật như:
  • Phát hiện các ký tự đặc biệt thường được sử dụng trong SQL Injection (ví dụ: ', ", --, ;, etc.)
  • Kiểm tra các từ khóa SQL đáng ngờ (SELECT, UNION, INSERT, etc.)
  • Áp dụng các quy tắc regex phức tạp để phát hiện các mẫu tấn công tinh vi hơn.
 • Cho phép tùy chỉnh các quy tắc để phù hợp với ứng dụng cụ thể.
 • Cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa mới.

Tóm lại, trong khi Helmet và express-rate-limit cung cấp một số biện pháp bảo vệ gián tiếp, Cloudflare WAF cung cấp khả năng phòng thủ toàn diện và trực tiếp hơn đối với SQL Injection. Tuy nhiên, việc kết hợp cả ba giải pháp này chỉ có thể tạo ra một lớp bảo vệ đa tầng hiệu quả cho ứng dụng của bạn.

IV. Các công cụ kiểm tra lỗ hổng SQL Injection

Ngoài việc sử dụng các thư viện phòng chống, chúng ta cũng nên thường xuyên kiểm tra ứng dụng của mình bằng các công cụ chuyên dụng. Dưới đây là một số công cụ phổ biến:

 1. SQLMap: Đây là một công cụ mã nguồn mở dùng để phát hiện và khai thác lỗ hổng SQL Injection. Mặc dù chủ yếu được sử dụng bởi các chuyên gia bảo mật, nhưng developers cũng có thể dùng nó để kiểm tra ứng dụng của mình.

 2. Acunetix: Một công cụ quét lỗ hổng web tự động, có khả năng phát hiện nhiều loại lỗ hổng bảo mật, bao gồm cả SQL Injection.

 3. OWASP ZAP (Zed Attack Proxy): Đây là một công cụ mã nguồn mở, rất hữu ích cho việc tìm kiếm lỗ hổng trong ứng dụng web, bao gồm cả SQL Injection.

Lưu ý: Khi sử dụng các công cụ này, hãy đảm bảo bạn chỉ quét và kiểm tra trên các ứng dụng mà bạn có quyền. Việc quét trên các ứng dụng không thuộc quyền sở hữu của bạn có thể là bất hợp pháp.

Bằng cách kết hợp sử dụng các thư viện phòng chống và công cụ kiểm tra, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp chống lại SQL Injection.

V. Thực hành: Xây dựng một ứng dụng Express an toàn (Very Simple Version)

Sau khi đã tìm hiểu về lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành xây dựng một ứng dụng Express an toàn, áp dụng các best practice mà mình đã chia sẻ ở trên nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một, từ cấu trúc project cho đến việc implement các biện pháp bảo mật.

1. Cấu trúc project

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một cấu trúc project cơ bản như sau:

secure-express-app/
├── src/
│  ├── config/
│  │  └── database.js
│  ├── controllers/
│  │  └── userController.js
│  ├── models/
│  │  └── User.js
│  ├── routes/
│  │  └── userRoutes.js
│  ├── utils/
│  │  └── validator.js
│  └── app.js
├── .env
├── package.json
└── README.md

2. Cài đặt các thư viện cần thiết

Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt các thư viện cần thiết:

npm init -y
npm install express dotenv mysql2 sequelize express-validator helmet bcrypt jsonwebtoken
npm install --save-dev nodemon

Cập nhật file package.json để thêm script chạy ứng dụng:

"scripts": {
 "start": "node src/app.js",
 "dev": "nodemon src/app.js"
}

3. Xây dựng các route an toàn

Bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng các route an toàn cho ứng dụng. Mình sẽ tập trung vào việc tạo một route đăng ký user mới.

Đầu tiên, tạo file src/config/database.js:

const { Sequelize } = require('sequelize');
require('dotenv').config();

const sequelize = new Sequelize(process.env.DB_NAME, process.env.DB_USER, process.env.DB_PASS, {
 host: process.env.DB_HOST,
 dialect: 'mysql',
 logging: false
});

module.exports = sequelize;

Tiếp theo, tạo model User trong file src/models/User.js:

const { DataTypes } = require('sequelize');
const sequelize = require('../config/database');
const bcrypt = require('bcrypt');

const User = sequelize.define('User', {
 username: {
  type: DataTypes.STRING,
  allowNull: false,
  unique: true
 },
 email: {
  type: DataTypes.STRING,
  allowNull: false,
  unique: true,
  validate: {
   isEmail: true
  }
 },
 password: {
  type: DataTypes.STRING,
  allowNull: false
 }
}, {
 hooks: {
  beforeCreate: async (user) => {
   const salt = await bcrypt.genSalt(10);
   user.password = await bcrypt.hash(user.password, salt);
  }
 }
});

module.exports = User;

Tạo file src/utils/validator.js để định nghĩa các rule validation:

const { body } = require('express-validator');

exports.validateUser = [
 body('username').trim().isLength({ min: 3 }).escape().withMessage('Username must be at least 3 characters long'),
 body('email').isEmail().normalizeEmail().withMessage('Invalid email address'),
 body('password').isLength({ min: 6 }).withMessage('Password must be at least 6 characters long')
];

Tạo controller trong file src/controllers/userController.js:

const { validationResult } = require('express-validator');
const User = require('../models/User');

exports.registerUser = async (req, res) => {
 const errors = validationResult(req);
 if (!errors.isEmpty()) {
  return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
 }

 try {
  const { username, email, password } = req.body;
  const user = await User.create({ username, email, password });
  res.status(201).json({ message: 'User registered successfully', userId: user.id });
 } catch (error) {
  if (error.name === 'SequelizeUniqueConstraintError') {
   return res.status(400).json({ message: 'Username or email already exists' });
  }
  res.status(500).json({ message: 'An error occurred during registration' });
 }
};

Tạo routes trong file src/routes/userRoutes.js:

const express = require('express');
const router = express.Router();
const userController = require('../controllers/userController');
const { validateUser } = require('../utils/validator');

router.post('/register', validateUser, userController.registerUser);

module.exports = router;

Cuối cùng, tạo file src/app.js:

const express = require('express');
const helmet = require('helmet');
const userRoutes = require('./routes/userRoutes');
const sequelize = require('./config/database');

const app = express();

app.use(helmet());
app.use(express.json());

app.use('/api/users', userRoutes);

const PORT = process.env.PORT || 3000;

sequelize.sync().then(() => {
 app.listen(PORT, () => console.log(`Server running on port ${PORT}`));
});

4. Implement các best practice đã học

Như các bạn có thể thấy, chúng ta đã áp dụng nhiều best practice trong ứng dụng này:

 1. Sử dụng ORM (Sequelize) để tương tác với database, giúp tránh SQL Injection.
 2. Validate và sanitize dữ liệu đầu vào bằng express-validator.
 3. Sử dụng bcrypt để hash mật khẩu trước khi lưu vào database.
 4. Sử dụng helmet để thiết lập các HTTP headers bảo mật.
 5. Sử dụng environment variables để lưu trữ thông tin nhạy cảm.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng nó đã thể hiện cách chúng ta có thể áp dụng các best practice để xây dựng một ứng dụng Express an toàn. Trong thực tế, bạn sẽ cần thêm nhiều tính năng và biện pháp bảo mật khác, như xác thực JWT, rate limiting, logging, và nhiều hơn nữa. Đặc biệt phải luôn nhớ không bao giờ tin tưởng dữ liệu đầu vào từ người dùng và luôn kiểm tra và xử lý chúng một cách an toàn.

VI. Kết luận

Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài về SQL Injection và cách phòng chống nó trong môi trường Node.js Express. Hãy cùng mình tổng kết lại những điểm chính nhé:

1. Tổng kết các điểm chính

 • SQL Injection là một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho ứng dụng web của chúng ta.
 • Có nhiều loại SQL Injection khác nhau, từ Error-based, Union-based đến Blind SQL Injection.
 • Để phòng chống SQL Injection, chúng ta cần áp dụng nhiều biện pháp khác nhau:
  • Không bao giờ tin tưởng dữ liệu đầu vào từ người dùng
  • Sử dụng Prepared Statements và Parameterized Queries
  • Áp dụng ORM như Sequelize
  • Validate và sanitize dữ liệu đầu vào
  • Sử dụng Stored Procedures
  • Giới hạn quyền truy cập database
  • Áp dụng Web Application Firewall (WAF)

2. Tầm quan trọng của việc liên tục cập nhật kiến thức bảo mật

Trong thế giới công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng này, việc cập nhật kiến thức bảo mật là vô cùng quan trọng. Các kỹ thuật tấn công mới luôn được phát triển, và chúng ta cần phải luôn đi trước một bước. Hãy thường xuyên:

 • Đọc các blog và tài liệu về bảo mật web
 • Tham gia các khóa học online hoặc offline về bảo mật
 • Thực hành và kiểm tra bảo mật cho ứng dụng của mình
 • Theo dõi các CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) mới

3. Lời khuyên cho các developer

Cuối cùng, mình muốn chia sẻ một vài lời khuyên cho các bạn developer:

 1. Luôn đặt bảo mật lên hàng đầu: Đừng để bảo mật trở thành một "afterthought". Hãy tích hợp các best practice bảo mật ngay từ đầu quá trình phát triển.

 2. Code review cẩn thận: Hãy chú ý đến các vấn đề bảo mật trong quá trình code review. Một đôi mắt khác có thể phát hiện ra những lỗ hổng mà bạn bỏ qua.

 3. Sử dụng các công cụ tự động: Tích hợp các công cụ kiểm tra bảo mật tự động vào quy trình CI/CD của bạn.

 4. Học hỏi từ những sai lầm: Nếu ứng dụng của bạn bị tấn công, hãy xem đó là một cơ hội để học hỏi và cải thiện.

 5. Chia sẻ kiến thức: Hãy chia sẻ những gì bạn học được với đồng nghiệp và cộng đồng. Bảo mật là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Hãy nhớ rằng, bảo mật không phải là đích đến, mà là một hành trình. Chúc các bạn luôn thành công trong việc xây dựng những ứng dụng an toàn và bảo mật!

VII. Tài liệu tham khảo

 1. OWASP. (2021). SQL Injection. https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_Injection

 2. Node.js Documentation. (2023). Security Best Practices. https://nodejs.org/en/docs/guides/security/

 3. Express.js Documentation. (2023). Security Best Practices. https://expressjs.com/en/advanced/best-practice-security.html

 4. Sequelize Documentation. (2023). Security. https://sequelize.org/docs/v6/other-topics/security/

 5. NPM. (2023). express-validator package. https://www.npmjs.com/package/express-validator

 6. NPM. (2023). helmet package. https://www.npmjs.com/package/helmet

 7. Acunetix. (2023). What is SQL Injection (SQLi) and How to Prevent It. https://www.acunetix.com/websitesecurity/sql-injection/

 8. PortSwigger. (2023). SQL injection cheat sheet. https://portswigger.net/web-security/sql-injection/cheat-sheet

 9. GitHub. (2023). OWASP CheatSheetSeries. https://github.com/OWASP/CheatSheetSeries

 10. SQLMap. (2023). Automatic SQL injection and database takeover tool.

Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu này để hiểu sâu hơn về SQL Injection và cách phòng chống trong Node.js Express nhé. Hãy nhớ luôn cập nhật kiến thức từ các nguồn uy tín và mới nhất!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.