Face Anti-Spoofing

Face Anti-Spoofing

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain][Face Anti-Spoofing phần 2] SGTD - Tận dụng thông tin không gian và thời gian cho bài toán Face Anti-spoofing

1.4K 7 0
16
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

5.8K 15 4
  • Avatar
  • Avatar
41

Face Anti-Spoofing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.