Face Anti-Spoofing

Face Anti-Spoofing

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain][Face Anti-Spoofing phần 2] SGTD - Tận dụng thông tin không gian và thời gian cho bài toa Face Anti-spoofing

656 7 0
14
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

3.8K 14 3

Face Anti-Spoofing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.